Jord og Plante Kompendium.pdf

elevweb.ucholstebro.dk

Jord og Plante Kompendium.pdf

Bladets spids

De almindeligste bladspidser benævnes:

Tilspidset. Spids. But. Afskåret. Brodspidset.

Bladets nerver

Bladnerverne (ribberne) kan forløbe næsten parallelt eller

gå ud fra samme punkt som radier i en cirkel og mange

flere mellemformer. Nerverne er i virkeligheden ledningsstrenge,

som skal sørge for plantens stoftransport. De virker

desuden som støttevæv, det vil sige, de holder blade stive

og udbredte.

Typiske former for nervation er:

Fjernervet. Buenervet. Linienervet. Håndnervet. Hjulnervet.

Bladets indskæringer

Løvbladene kan deles i 2 hovedtyper, de usammensatte og

de sammensatte blade. De usammensatte blade inddeles

igen i to grupper, så vi i alt har 3 grupper:

• Sammensatte blade: Bladene er delt i afsnit, der

ligner selvstændige blade. De enkelte blade i det

sammensatte blad kaldes for småblade. Fjerstrengede

blade kaldes finnede; ligefinnede, hvis de ender med

et par småblade, og uligefinnede, hvis der er et

endeblad. Desuden findes fingrede blade, herunder

koblede, f.eks. det 3-koblede kløverblad, og

hjuldannede blade.

• Hele blade: De er uden indskæringer, men bladranden

kan være savtakket, rundtakket eller tandet.

• Delte blade: Delte blade kan være bugtede, lappede,

fligede eller snitdelte alt efter indskæringsgraden.

1. PLANTEKENDSKAB 27

More magazines by this user
Similar magazines