Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học hình học 9 (2018)

daykemquynhon

https://app.box.com/s/ko96zhewn4gyg9y3h3lbbmsl1pyu5sn2

https://twitter.com/daykemquynhon

plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon

https://daykemquynhon.blogspot.com

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi trong>dưỡngtrong> kiến thức Toán - Lý - Hóa trong>chotrong> trong>họctrong> trong>sinhtrong> cấp 2+3 /

Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

thông hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo:

a) Nhận biết: Là sự nhớ lại các dữ liệu, thông tin đã có trước đây; nghĩa là

có thể nhận biết thông tin, ghi nhớ, tái hiện thông tin, nhắc lại một loại dữ liệu, từ

các sự kiện đơn giản đến các lý thuyết phức tạp.

b) Thông hiểu: Là khả trong>năngtrong> nắm được hiểu được ý nghĩa của các khái niệm,

sự vật hiện tượng; là mức độ cao hơn nhận biết nhưng là mức độ thấp nhất của việc

thấu hiểu sự vật hiện tượng.

c) Vận dụng: Là khả trong>năngtrong> sử dụng các kiến thức đã trong>họctrong> vào một hoàn cảnh

cụ thể mới: vận dụng nhận biết, hiểu biết thông tin để trong>giảitrong> trong>quyếttrong> trong>vấntrong> trong>đềtrong> đặt ra.

d) Phân tích: Là khả trong>năngtrong> phân chia một thông tin ra thành các phần thông

tin nhỏ sao trong>chotrong> có thể hiểu được cấu trúc, tổ chức của nó và thiết lập mối liên hệ

phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng.

e) Đánh giá: Là khả trong>năngtrong> xác định giá trị của thông tin: Bình xét, nhận định,

xác định được giá trị của một tư tưởng, một nội dung kiến thức, một phương pháp.

Đây là một bước mới trong việc lĩnh hội kiến thức được đặc trưng bởi việc đi sâu

vào bản chất của đối tượng, sự vật, hiện tượng.

f) Sáng tạo: Là khả trong>năngtrong> tổng hợp, sắp xếp, thiết kế lại thông tin; khai thác, bổ

sung thông tin từ các nguồn tư liệu khác để sáng lập một hình mẫu mới

* Kiến thức trọng tâm cần đạt được theo yêu cầu của chuẩn kiến thức

trong>năngtrong> của chương trình Toán 9:

Đảm bảo dạytrong>họctrong> đủ chương trình của môn Toán lớp 9 như phân phối

chương trình của Bộ đã quy định và phải dạy trong>họctrong> đầy đủ kiến thức trong>cơtrong> bản, trọng

tâm đã nêu ra trong SGK Toán 9 [3], [4].

- Về kiến thức và kĩ trong>năngtrong> thực hành, yêu cầu HS tối thiểu phải đạt được

những kiến thức và kĩ trong>năngtrong> đã được cụ thể hóa ở phần mục tiêu.

* Yêu cầu cụ thể đối với từng nội dung kiến thức trong chương trình Hình

trong>họctrong> 9 như sau:

I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

DIỄN ĐÀN TOÁN - LÝ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1.1. Một số hệ thức trong tam giác vuông.

Về kiến thức: Hiểu cách chứng minh các hệ thức.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM

HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

22

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

More magazines by this user
Similar magazines