Views
8 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Interfaþa de redare

Interfaþa de redare este în starea de pauzã sau este distorsionatã. • Verificaþi dacã sunt întrunite cerinþele de sistem pentru redarea filmelor. Interfaþa sau mesajele afiºate diferã de cele prezentate în acest manual. • Este posibil ca interfeþele sau mesajele sã difere. Extensia unui fiºier nu este afiºatã la calculator. • Pentru a fi afiºatã extensia, urmaþi procedura de mai jos : 1 Faceþi clic pe [Tool] din fereastra directorului T [Folder option...] T clapeta [View]. 2 Eliminaþi bifa corespunzãtoare [Hide file extensions for known file types] din fereastra Advanced Settings. 3 Faceþi clic pe [OK]. În timp ce efectuaþi operaþia Easy PC Back-up (copie de siguranþã efectuatã cu uºurinþã), este afiºat mesajul [Not enough space on destination hard disk.] (nu este suficient spaþiu pe hard diskul de destinaþie). • ªtergeþi fiºierele care nu sunt necesare de pe calculatorul dvs. pentru a elibera spaþiu pe hard disk. Funcþii care nu pot fi utilizate simultan Lista de mai jos prezintã exemple de elemente de meniu ºi de funcþii care nu pot fi utilizate simultan. Indisponibilã BACK LIGHT [FIREWORKS] de la [SCENE SELECTION], [MANUAL] din [EXPOSURE], [SPOT METER], WIDE SELECT* 1 [OLD MOVIE] [WIDE SELECT]* 2 [OLD MOVIE] [STEADY [SMTH SLW REC] SHOT]* 3 [AUTO SLW SHUTTR] [SPOT FOCUS] [TELE MACRO] [EXPOSURE] [SPOT METER] [SCENE SELECTION] [WHITE BAL.] [ONE PUSH] din [WHITE BAL.] Din cauza reglajelor urmãtoare [S. NIGHTSHOT PLS]* 4 , [SUPER NIGHTSHOT]* 5 , [COLOR SLOW SHTR], [D.EFFECT], [SCENE SELECTION], [SMTH SLW REC]* 5 [SCENE SELECTION] [SCENE SELECTION] NightShot plus* 4 , [S. NIGHTSHOT PLS]* 4 , NightShot* 5 , [SUPER NIGHTSHOT]* 5 NightShot plus* 4 , [S. NIGHTSHOT PLS]* 4 , NightShot* 5 , [SUPER NIGHTSHOT]* 5 NightShot plus* 4 , [S. NIGHTSHOT PLS]* 4 , NightShot* 5 , [SUPER NIGHTSHOT]* 5 [COLOR SLOW SHTR], [OLD MOVIE] [TELE MACRO] [FADER] NightShot plus* 4 , [S. NIGHTSHOT PLS]* 4 , NightShot* 5 , [SUPER NIGHTSHOT]* 5 [SMTH SLW REC]* 5 102

Indisponibilã [COLOR SLOW SHTR] [S. NIGHTSHOT PLS]* 4 [SUPER NIGHTSHOT]* 5 [FADER] [D.EFFECT] [OLD MOVIE] [PICT.EFFECT] Din cauza reglajelor urmãtoare [FADER], [D.EFFECT], [SCENE SELECTION] [FADER], [D.EFFECT] [FADER], [D.EFFECT] [S. NIGHTSHOT PLS]* 4 , [SUPER NIGHTSHOT]* 5 , [COLOR SLOW SHTR], [D.EFFECT], [CANDLE] / [FIREWORKS] de la [SCENE SELECTION] [S. NIGHTSHOT PLS]* 4 , [SUPER NIGHTSHOT]* 5 , [COLOR SLOW SHTR], [FADER] [SCENE SELECTION], [PICT. EFFECT] [OLD MOVIE] * 1 DCR-SR52E / SR62E /SR72E / SR82E / SR190E / SR200E /SR290E / SR300E * 2 DCR-SR32E / SR42E * 3 DCR-SR190E / SR200E * 4 DCR-SR32E / SR42E / SR52E / SR62E / SR72E / SR82E * 5 DCR-SR190E/SR200E/SR290E/SR300E 103