Views
7 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Reglaje pentru filme

Reglaje pentru filme (Elemente de reglaj pentru înregistrarea filmelor) La modelele DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E : Atingeþi 1, apoi 2. Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi v/V pentru a trece la altã paginã. Cum se efectueazã reglajul (HOME MENU) T pag. 52 (OPTION MENU) T pag. 65 Variantele implicite sunt marcate cu B. REC MODE (modul înregistrare) Puteþi selecta unul dintre cele 3 nivele disponibile la înregistrarea unui film. Puteþi alege pentru calitatea imaginilor de film unui dintre aceste trei nivele. HQ Se înregistreazã în modul înaltã definiþie (9M (HQ)). B SP Se înregistreazã în modul definiþie standard (6M (SP)). LP Este prelungitã durata de înregistrare (redare îndelungatã) (3M (LP)). Durata de înregistrare (aprox.) Pentru DCR-SR32E/SR42E/SR52E/ SR62E : Mod de înregistrare Duratã HQ 7 ore 20 min SP 10 ore 50 min LP 20 ore 50 min Pentru DCR-SR72E/SR82E : Mod de înregistrare Duratã HQ 14 ore 40 min SP 21 ore 40 min LP 41 ore 50 min 54 Mod de înregistrare HQ SP LP Duratã 9 ore 30 min 14 ore 30 min 28 ore b Notã • Dacã înregistraþi în modul LP calitatea scenelor se poate degrada sau scenele în care sunt elemente în miºcare rapidã pot apãrea alterate de zgomot la redarea filmului. NIGHTSHOT LIGHT (iluminare Night Shot) Dacã folosiþi funcþia NightShot plus / NightShot (pag. 27) sau [S. NIGHTSHOT PLS] (pag. 70) / [SUPER NIGHTSHOT] (pag. 70), veþi putea sã înregistraþi imagini mai clare alegând pentru opþiunea [NIGHTSHOT LIGHT] varianta [ON] (implicitã). În acest caz vor fi emise radiaþii infraroºii (invizibile pentru ochiul uman). b Note • Nu acoperiþi cu degetele sau cu alte obiecte emiþãtorul de radiaþii infraroºii. • Demontaþi obiectivul de conversie (opþional). • Distanþa maximã de la care puteþi filma folosind opþiunea [NIGHTSHOT LIGHT] este de aproximativ 3 m. WIDE SELECT (raportul laturilor imaginilor) –DCR-SR32E/SR42E La înregistrarea la definiþie standard, puteþi selecta raportul laturilor imaginilor în funcþie de televizorul conectat. Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni care însoþeºte televizorul dumneavoastrã. B 4:3 Se înregistreazã imagini pe întreg ecranul, pentru un televizor având raportul laturilor ecranului de 4:3.

16:9 WIDE ( 16:9 ) Se înregistreazã imagini pe întreg ecranul, pentru un televizor având raportul laturilor ecranului de 16:9. b Notã • Alegeþi pentru opþiunea [TV TYPE] varianta corectã, corespunzãtoare televizorului conectat pentru redare (pag. 62). DIGITAL ZOOM (mãrire digitalã) Puteþi selecta nivelul maxim de mãrire în cazul în care doriþi ca imaginea sã fie mãritã mai mult decât nivelul de zoom optic (pag. 25). Þineþi seama însã cã atunci când folosiþi mãrirea digitalã, calitatea imaginii scade. Partea din dreapta a scalei reprezintã factorul mãririi digitale. Zona corespunzãtoare mãririi este afiºatã când selectaþi nivelul de mãrire. Pentru DCR-SR32E/SR42E : B OFF Nivelul maxim la mãrirea opticã este 40 ×. 80× Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã la 40×, dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã la 80×. 2000× Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã la 40×, dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã la 2000×. Pentru DCR-SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E : B OFF Nivelul maxim la mãrirea opticã este 25 ×. 50× Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã la 25×, dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã la 50×. 2000× Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã la 25×, dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã la 2000×. La modelele DCR-SR190E/SR200E : B OFF Nivelul maxim la mãrirea opticã este 10 ×. 20× Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã la 10×, dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã la 20×. 80× Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã la 10×, dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã la 80×. La modelele DCR-SR290E/SR300E : B OFF Nivelul maxim la mãrirea opticã este 10 ×. 20× Poate fi obþinutã o mãrire opticã de pânã la 10×, dupã care mãrirea se realizeazã digital pânã la 20×. STEADYSHOT (compensarea miºcãrilor camerei) Puteþi compensa miºcãrile nedorite ale camerei (varianta implicitã este [ON]). Alegeþi pentru [STEADYSHOT] varianta [OFF] ( ) când folosiþi un trepied (opþional) deoarece imaginea va fi mai naturalã. AUTO SLW SHUTTR (reducerea automatã a vitezei obturatorului) Când înregistraþi în spaþii întunecate, viteza obturatorului este redusã în mod automat la 1/25 secunde (varianta [ON], implicitã). continuã... 55