Views
8 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Pentru a încãrca

Pentru a încãrca acumulatorul folosind numai adaptorul de reþea Rotiþi comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG), apoi conectaþi adaptorul de reþea direct la mufa DC IN a camerei. Pentru a detaºa camera video de staþia Handycam Opriþi alimentarea, apoi detaºaþi camera video de staþia Handycam, prinzând ambele echipamente cu mâinile. Comutator POWER Mufã DC IN Indicator luminos CHG Acumulator Conector DC Cablu de alimentare Spre o mufã de perete Deschideþi capacul mufei Adaptor de reþea b Notã • Decuplaþi adaptorul de reþea de la mufa DC IN, prinzând cu mâinile atât camera video, cât ºi conectorul DC. Pentru a detaºa acumulatorul Rotiþi comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG). Deplasaþi pârghia BATT de eliberare a acumulatorului ºi detaºaþi acumulatorul. Pârghie BATT de eliberare a acumulatorului La depozitarea acumulatorului Descãrcaþi complet acumulatorul înainte de a-l depozita pentru o perioadã îndelungatã de timp (consultaþi pagina 113 pentru detalii legate de depozitare). Pentru a utiliza o sursã externã de alimentare cu energie Realizaþi aceleaºi conexiuni ca în cazul încãrcãrii acumulatorului. În aceastã situaþie energia acumulatorului nu va mai fi consumatã. Pentru a afla autonomia rãmasã a acumulatorului (Battery Info - informaþii legate de acumulator) Puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG), apoi apãsaþi DISP / BATT INFO. 14 b Notã • Când decuplaþi acumulatorul sau adaptorul de reþea, aveþi grijã ca indicatoarele luminoase (film) / (foto) sã fie stinse (pag. 23). Dupã o perioadã de timp, sunt afiºate pentru circa 7 secunde perioada aproximativã cât mai puteþi înregistra ºi informaþiile legate de acumulator. Puteþi vizualiza informaþiile legate de acumulator timp de 20 de secunde apãsând din nou butonul DISP / BATT INFO câtã vreme aceste informaþii sunt afiºate.

Energia rãmasã a acumulatorului (aproximativã) Durata încãrcãrii Durata aproximativã de timp, exprimatã în numãr de minute, necesarã încãrcãrii complete a unui acumulator total descãrcat. Tip acumulator Perioadã de timp NP-FH40 (furnizat*) 125 min. NP-FH50 NP-FH60 (furnizat**) NP-FH70 NP-FH100 Capacitatea de înregistrare (aproximativã) 135 min. 135 min. 170 min. 390 min. * Pentru modelele DCR-SR32E / SR42E / SR52E / SR62E /SR72E / SR82E ** Pentru modelele DCR-SR190E / SR200E / SR290E / SR300E Durata înregistrãrii Durata aproximativã de timp, exprimatã în minute, în care beneficiaþi de autonomie de funcþionare folosind un acumulator complet încãrcat. DCR-SR32E / SR42E : Unitate de mãsurã : minute Tip Durata Durata acumulator înregistrãrii înregistrãrii continue obiºnuite* NP-FH40 105 50 (furnizat) NP-FH50 125 60 NP-FH70 270 135 NP-FH100 615 305 DCR-SR52E / SR62E / SR72E / SR82E : Tip Durata Durata acumulator înregistrãrii înregistrãrii continue obiºnuite* NP-FH40 90 45 (furnizat) 100 50 NP-FH50 105 50 115 55 NP-FH70 230 115 245 120 NP-FH100 525 260 565 280 DCR-SR190E / SR200E : Tip Durata Durata acumulator înregistrãrii înregistrãrii continue obiºnuite* NP-FH50 85 40 90 45 NP-FH60 115 55 (furnizat) 125 60 NP-FH70 190 95 200 100 NP-FH100 440 220 465 230 DCR-SR290E / SR300E : Tip Durata Durata acumulator înregistrãrii înregistrãrii continue obiºnuite* NP-FH50 75 35 80 40 NP-FH60 100 50 (furnizat) 105 50 NP-FH70 160 80 170 85 NP-FH100 375 185 395 195 * Durata înregistrãrii obiºnuite reprezintã numãrul de minute disponibile când perioadele de înregistrare alterneazã cu operaþii de pornire/oprire a înregistrãrii, de pornire/ oprire a alimentãrii ºi de mãrire. continuã... 15