Views
7 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

GUIDEFRAME (caroiaj

GUIDEFRAME (caroiaj orientativ) –DCR-SR190E/ SR200E/SR290E/SR300E Alegând pentru opþiunea [GUIDEFRAME] varianta [ON], puteþi afiºa un caroiaj pentru a verifica dacã subiectul este orizontal sau vertical. Caroiajul nu este înregitrat. Apãsaþi DISP / BATT INFO pentru ca sã disparã chenarul. b Notã • Poziþionând subiectul în punctul de intersecþie al caroiajului, compoziþia va fi mai echilibratã. ZEBRA (Haºurã) –DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Zonele de ecran unde luminozitatea are nivelul stabilit apar haºurate (cu linii oblice paralele). Aceastã facilitate are rol orientativ pentru ajustarea luminozitãþii. Când modificaþi reglajul implicit, este afiºat simbolul . Haºura nu este înregistratã. B OFF Nu este afiºatã haºura. 70 Haºura apare în zonele unde luminozitatea ecranului este de circa 70 IRE. 100 Haºura apare în zonele unde luminozitatea ecranului este de circa 100 IRE sau mai mare. b Notã • Zonele de ecran unde luminozitatea este de aproximativ 100 IRE sau mai mult pot fi supraexpuse. z Observaþie • IRE reprezintã nivelul de luminozitate a ecranului. REMAINING (indicatorul spaþiului rãmas) B AUTO Este afiºat timp de circa 8 secunde indicatorul spaþiului rãmas pe disc în urmãtoarele cazuri : • Dacã aparatul recunoaºte capacitatea rãmasã pe disc când comutatorul POWER este în poziþia (film). • Dacã apãsaþi DISP/BATT INFO pentru ca indicatorul sã comute între poziþiile pornit / oprit când comutatorul POWER este în poziþia (film). • Când selectaþi unul dintre modurile de înregistrare de filme din HOME MENU. ON Indicatorul spaþiului rãmas pe disc este afiºat mereu. b Notã • Dacã durata de înregistrare disponibilã pentru filme este mai micã de 5 minute, indicatorul rãmâne afiºat pe ecran. FLASH LEVEL (nivelul bliþului) –DCR-SR190E/ SR200E/SR290E/SR300E Consultaþi pagina 59. REDEYE REDUC (reducere efect de ochi roºii) –DCR-SR190E/SR200E/SR290E/ SR300E Consultaþi pagina 59. 56

Reglaje pentru fotografii (Elemente de reglaj pentru înregistrarea fotografiilor) Atingeþi 1, apoi 2. Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi v/V pentru a trece la altã paginã. Cum se efectueazã reglajul (HOME MENU) T pag. 52 (OPTION MENU) T pag. 65 Variantele implicite sunt marcate cu B. IMAGE SIZE (dimensiunea fotografiei) –cu excepþia DCR-SR32E/SR42E Pentru DCR-SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E : B 1,0M ( ) Sunt înregistrate fotografii clare. VGA (0,3M) ( ) Permite înregistrarea numãrului maxim de fotografii. b Notã • Dimensiunea imaginii este stabilitã automat de [ 0,7M] când raportul laturilor imaginii este 16:9 (panoramicã). Pentru DCR-SR190E/SR200E : B 4,0M ( ) Sunt înregistrate fotografii clare. 1,9M ( ) Permite înregistrarea mai multor fotografii la o calitate relativ bunã. VGA (0,3M) ( ) Permite înregistrarea numãrului maxim de fotografii. z Observaþie • Dimensiunea imaginii este stabilitã automat de [ 3,0M] când raportul laturilor imaginii este 16:9 (panoramicã). Pentru DCR-SR290E/SR300E : B 6,1M ( ) Sunt înregistrate fotografii clare. 3,1M ( ) Permite înregistrarea mai multor fotografii la o calitate relativ bunã. VGA (0,3M) ( ) Permite înregistrarea numãrului maxim de fotografii. z Observaþie • Dimensiunea imaginii este stabilitã automat de [ 4,6M] când raportul laturilor imaginii este 16:9 (panoramicã). b Note • Opþiunea [ IMAGE SIZE] poate fi stabilitã numai când indicatorul luminos (foto) este aprins. • Pentru modelele DCR-SR32E/SR42E, dimensiunea imaginii este stabilitã la [VGA (0,3M)]. z Observaþie • La înregistrarea dualã (Dual Rec), pentru fotografii puteþi selecta numai urmãtoarele dimensiuni. Pentru DCR-SR190E/SR200E : – [ 2,3M] (16:9 - panoramicã) – [1,7M] (4:3) Pentru DCR-SR290E/SR300E : – [ 0,7M] (16:9 - panoramicã) – [3,4M] (4:3) Capacitatea cardului “Memory Stick Duo” (MB) ºi numãrul de fotografii ce pot fi înregistrate (aproximativ) 57