Views
8 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

16 b Note • Toate

16 b Note • Toate perioadele de timp sunt mãsurate în modul de înregistrare [SP], în urmãtoarele condiþii : Rândul de sus : Când ecranul LCD este pornit. Rândul de jos : Când ecranul LCD este închis (cu excepþia DCR-SR32E/SR42E). Durata redãrii Durata aproximativã de timp exprimatã în minute în care beneficiaþi de autonomie de funcþionare folosind un acumulator complet încãrcat. DCR-SR32E/SR42E : Unitate de mãsurã : minute Tip Durata redãrii acumulator NP-FH40 (furnizat) 120 NP-FH50 140 NP-FH70 300 NP-FH100 695 DCR-SR52E / SR62E /SR72E / SR82E : Unitate de mãsurã : minute Tip Durata redãrii acumulator NP-FH40 (furnizat) 110 NP-FH50 130 NP-FH70 280 NP-FH100 635 DCR-SR190E / SR200E : Unitate de mãsurã : minute Tip Durata redãrii acumulator NP-FH50 125 NP-FH60 (furnizat) 165 NP-FH70 270 NP-FH100 615 DCR-SR290E / SR300E : Unitate de mãsurã : minute Tip Durata redãrii acumulator NP-FH50 120 NP-FH60 (furnizat) 160 NP-FH70 255 NP-FH100 590 * Când ecranul LCD este pornit. Despre acumulator • Înainte de a schimba acumulatorul, puneþi comutatorul POWER în poziþia OFF(CHG) ºi opriþi indicatoarele luminoase (film) / (foto) (pag. 23). • Indicatorul de CHG (încãrcare) lumineazã intermitent în timpul încãrcãrii sau informaþiile legate de acumulator (pag. 14) nu sunt corect afiºate în urmãtoarele condiþii : – acumulatorul nu este corect montat, – acumulatorul este deteriorat, – acumulatorul este complet descãrcat (Numai pentru informaþii privind acumulatorul). • Acumulatorul nu va furniza energie câtã vreme adaptorul de reþea este cuplat la mufa DC IN a camerei sau a Staþiei Handycam, chiar dacã ºtecãrul cablului de alimentare este decuplat de la prizã. • Când ataºaþi o sursã de luminã video, se recomandã sã utilizaþi un acumulator tip NP-FH70 sau NP-FH100 (cu excepþia modelelor DCR-SR32E / SR42E). • Nu recomandãm folosirea unui acumulator tip NP-FH30, care permite doar înregistrãri sau redãri de scurtã duratã cu aceastã camerã video. Despre duratele încãrcãrii, înregistrãrii ºi redãrii • Duratele sunt mãsurate la o temperaturã a mediului ambiant de 25°C. (Se recomandã o temperaturã cuprinsã între 10°C ºi 30°C). • Durata disponibilã pentru înregistrare ºi redare va fi mai scurtã dacã folosiþi camera la temperaturi scãzute. • Autonomia camerei va fi mai redusã în funcþie de condiþiile în care folosiþi camera.

Despre adaptorul de reþea • Când folosiþi adaptorul de reþea, cuplaþi-l la o prizã aflatã în apropiere. În cazul în care apar disfuncþionalitãþi când folosiþi adaptorul, întrerupeþi imediat alimentarea decuplând ºtecãrul de la priza de perete. • În timpul folosirii nu puneþi adaptorul de reþea în spaþii înguste, cum ar fi între mobilã ºi perete. • Nu scurtcircuitaþi conectorul de curent continuu (DC) al adaptorului de reþea sau bornele acumulatorului cu obiecte metalice deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi. • Cu toate cã este opritã, camera video este în continuare alimentatã cu energie cât timp este cuplatã la prizã prin intermediul adaptorului de reþea. Pasul 3 : Pornirea alimentãrii ºi stabilirea datei ºi orei exacte Potriviþi data ºi ora când folosiþi camera pentru prima datã. Dacã nu potriviþi data ºi ora, interfaþa [CLOCK SET] (potrivirea ceasului) va fi afiºatã ori de câte ori veþi porni aparatul sau când veþi modifica poziþia comutatorului POWER. Capacul obiectivului Atingeþi butonul afiºat pe ecranul LCD Comutator POWER 1 În timp ce apãsaþi butonul verde, deplasaþi mai multe trepte comutatorul POWER în direcþia indicatã de sãgeatã, pânã ce se aprinde indicatorul luminos respectiv. • (Film) : Pentru a înregistra filme. • (Foto) : Pentru a fotografia. Apare interfaþa [CLOCK SET]. 2 Alegeþi aria geograficã doritã folosind v/V, apoi atingeþi [NEXT]. 3 Stabiliþi varianta doritã pentru [SUMMERTIME], apoi apãsaþi [NEXT]. continuã... 17