Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Oszczędz. energii

Oszczędz. energii Ustawia czas do wygaśnięcia ekranu i wyłączenia aparatu. Jeżeli aparatu zasilanego z akumulatora nie będziesz używać przez pewien czas, ekran LCD zostanie zaciemniony, a aparat wyłączy się automatycznie, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora (automatyczne wyłączanie). 1 MENU t (Nastaw.) t (Główne nastawienia) t [Oszczędz. energii] t żądany tryb t z na przycisku sterowania Wytrzym. Standard. Wyłącz Ekran LCD zostanie zaciemniony po 30 sekundach bezczynności. Aparat wyłączy się po kolejnych 30 sekundach bezczynności. Ekran LCD zostanie zaciemniony po 1 minucie bezczynności. Aparat wyłączy się po kolejnej 1 minucie bezczynności. Ekran LCD nie ściemnia się, a aparat nie wyłącza się automatycznie. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 100 PL

Wyszukiwanie MENU/ustawień Format Formatuje kartę pamięci lub pamięć wewnętrzną. Kiedy używasz z aparatem karty pamięci po raz pierwszy, zaleca się sformatować kartę za pomocą aparatu w celu zapewnienia jej stabilnej pracy przed robieniem zdjęć. Formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane na karcie pamięci. Cenne dane należy zapisać na przykład na komputerze. 1 MENU t (Nastaw.) t (Narzędzie karty pamięci) lub (Narzędzie pamięci wew) t [Format] t [OK] t z na przycisku sterowania Uwaga • Formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane, w tym także zdjęcia chronione. Spis treści Wyszukiwanie operacji Indeks 101 PL