Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Korzystanie z pamięci

Korzystanie z pamięci wewnętrznej Aparat jest wyposażony w pamięć wewnętrzną o pojemności około 45 MB. Tej pamięci nie można usunąć. Zdjęcia można zapisywać w pamięci wewnętrznej, jeżeli w aparacie nie ma karty pamięci. B Gdy karta pamięci jest włożona [Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane na karcie pamięci. [Odtwarzanie]: Obrazy są wyświetlane z karty pamięci. [Menu, Nastaw. itp.]: Na obrazach z karty pamięci można wykonywać różne operacje. Spis treści Wyszukiwanie operacji B Pamięć wewn. Gdy karta pamięci nie jest włożona [Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane w pamięci wewnętrznej. [Odtwarzanie]: Obrazy są wyświetlane z pamięci wewnętrznej. [Menu, Nastaw. itp.]: Na obrazach z pamięci wewnętrznej można wykonywać różne operacje. Wyszukiwanie MENU/ustawień Informacje o przechowywaniu danych obrazów w pamięci wewnętrznej Zalecane jest kopiowanie (wykonywanie kopii zapasowej) danych bez błędu przy użyciu jednej z następujących metod. Indeks Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na dysk twardy komputera Czynności opisane na stronie. 115 należy wykonać bez karty pamięci w aparacie. Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na kartę pamięci Należy przygotować kartę pamięci z wystarczającą ilością wolnego miejsca, a następnie wykonać czynności opisane w sekcji [Kopiuj] (strona 105). Uwagi • Danych obrazów z karty pamięci nie można przenosić do pamięci wewnętrznej. • Dane zapisane w pamięci wewnętrznej można skopiować do komputera, tworząc połączenie USB między aparatem i komputerem za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego. Jednak nie można przenieść danych z komputera do pamięci wewnętrznej aparatu. 24 PL

Inteligentna auto regulacja Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ustawień. DSC-W380/W390: 1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu (Inteligentna auto regulacja). 2 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki. DSC-W350/W350D/W360: 1 Ustaw przełącznik trybu na (Zdjęcie). 2 MENU t (Tryb NAGR) t (Inteligentna auto regulacja) t z na przycisku sterowania 3 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki. Uwaga • Tryb lampy błyskowej jest ustawiony na [Auto] lub [Wyłącz]. zInformacje o rozpoznawaniu scen Funkcja Rozpoznanie sceny działa w trybie Inteligentna auto regulacja. Umożliwia ona rozpoznanie przez aparat warunków fotografowania i zrobienie zdjęcia. Ikona i informacje funkcji Rozpoznanie sceny Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks Aparat rozpoznaje sceny (Zmierzch), (Portret-zmierzch), (Zmierzch ze statywem), (Pod światło), (Portret pod światło), (Pejzaż), (Makro) i (Portret), a następnie wyświetla odpowiednią ikonę i informacje na ekranie LCD po rozpoznaniu sceny. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz strona 64. Ciąg dalszy r 25 PL