Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie MENU/ustawień Pobierz muzykę Za pomocą programu „Music Transfer” na płycie CD-ROM (w zestawie) można zmieniać ścieżki tła muzycznego. 1 MENU t (Nastaw.) t (Główne nastawienia) t [Pobierz muzykę] t z na przycisku sterowania Pojawi się komunikat „Podłącz do komputera”. 2 Utwórz połączenie USB między aparatem i komputerem, a następnie uruchom program „Music Transfer”. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zmienić pliki muzyczne. Spis treści Wyszukiwanie operacji Indeks 98 PL

Formatuj muzykę Możliwe jest usunięcie wszystkich plików tła muzycznego, które są zapisane na komputerze. Można to zrobić na przykład w przypadku, gdy pliki tła muzycznego są uszkodzone i nie można ich odtworzyć. 1 MENU t (Nastaw.) t (Główne nastawienia) t [Formatuj muzykę] t [OK] t z na przycisku sterowania zPrzywracanie zaprogramowanych fabrycznie plików muzycznych do aparatu Korzystając z programu „Music Transfer” na płycie CD-ROM (w zestawie), można przywrócić zaprogramowane fabrycznie pliki muzyczne. 1Wykonaj polecenie [Pobierz muzykę] i utwórz połączenie USB między aparatem i komputerem. 2Uruchom program „Music Transfer” i przywróć domyślną muzykę. • Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu „Music Transfer” można znaleźć w pomocy programu „Music Transfer”. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 99 PL