Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Ładowarka • W

Ładowarka • W ładowarce (w zestawie) mogą być ładowane wyłącznie akumulatory typu NP-BN (żadne inne). Z akumulatorów innego rodzaju niż wymieniony może wyciekać elektrolit, mogą się przegrzewać lub wybuchnąć podczas próby ich ładowania, stanowiąc niebezpieczeństwo obrażeń ciała związane z porażeniem prądem i oparzeniami. • Naładowany akumulator należy wyjąć z ładowarki. W przypadku pozostawienia akumulatora w ładowarce czas jego trwałości może zostać skrócony. • Lampka CHARGE znajdującej się w zestawie ładowarki miga na dwa sposoby: – Szybkie miganie: lampka włącza się i wyłącza w odstępnie 0,15 sekundy. – Wolne miganie: lampka włącza się i wyłącza w odstępnie 1,5 sekundy. • Kiedy lampka CHARGE miga szybko, należy wyjąć ładowany akumulator, a następnie ponownie włożyć prawidłowo ten sam akumulator do ładowarki. Jeśli lampka CHARGE znowu zacznie migać szybko, może to oznaczać uszkodzenie akumulatora lub włożenie do ładowarki akumulatora niewłaściwego typu. Należy wówczas sprawdzić, czy jest to właściwy typ akumulatora. Jeśli tak, należy wyjąć go, zastąpić nowym lub innym i sprawdzić, czy ładowarka działa właściwie. Jeśli ładowarka działa prawidłowo, mogło dojść do uszkodzenia akumulatorów. • Kiedy lampka CHARGE miga wolno, oznacza to, że ładowarka przerwała tymczasowo ładowanie w trybie oczekiwania. Ładowarka przerywa ładowanie i przechodzi automatycznie do trybu oczekiwania, kiedy temperatura przekracza zalecaną temperaturę pracy. Kiedy temperatura wróci do właściwego zakresu, ładowarka wznowi ładowanie i lampka CHARGE zapali się ponownie. Zalecamy ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia od 10 °C do 30 °C. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 138 PL

Indeks A Akumulator.....................................................................137 Autom. orient. .................................................................86 Autoportret.......................................................................40 Autoprogram ...................................................................30 B Balans bieli ........................................................................58 Brzęczyk..............................................................................89 C CD-ROM .........................................................................113 Centr AF.............................................................................61 Chroń ....................................................................................78 Ciągłe odtwarzanie .......................................................72 COMPONENT...............................................................94 Czułość wykryw. uśmiechu ......................................66 D DISP ......................................................................................37 DPOF ...................................................................................79 DRO......................................................................................69 Druk ..............................................................................79, 119 Duża czułość .....................................................................33 E Ekran ....................................................................................37 Ekspozycja.........................................................................55 Elementy aparatu ..........................................................17 EV...........................................................................................55 F Fajerwerki..........................................................................34 Format................................................................................101 Formatuj muzykę...........................................................99 H HD(1080i) ..........................................................................94 I Indeks obrazów...............................................................44 Info funkcji ........................................................................91 Inicjalizuj ............................................................................93 Inteligentna auto regulacja ......................................25 Inteligentny zoom..........................................................85 ISO .........................................................................................56 K Kalendarz ...........................................................................75 Karta pamięci.....................................................................3 Kasuj ...............................................................................45, 77 Kasuje katalog REC ..................................................104 Katalog Kasowanie ................................................................104 Tworzenie .................................................................102 Wybór............................................................................81 Zmiana........................................................................103 Kierunek nagrywania ..................................................49 Kody funkcji autodiagnostyki ..............................130 Komputer .........................................................................112 Importowanie obrazów.............................115, 116 Komputer Macintosh ................................................112 Komputer z systemem Windows ........................112 Kopiuj.................................................................................105 Korekcja czerwonych oczu.......................................76 Kulinaria .............................................................................33 L Lampa błyskowa ......................................................38, 53 Language Setting ...........................................................90 Linia siatki .........................................................................83 Ł Ładowarka.......................................................................138 Łatwe fotografowanie .................................................27 Łatwe oglądanie .......................................................28, 71 Łatwy tryb....................................................................29, 71 M Maskowanie nieostrości.............................................76 Mass Storage ....................................................................96 „Memory Stick Duo” ................................................135 MENU .................................................................................11 Miękkie ujęcie .................................................................33 MTP.......................................................................................96 Multi AF .............................................................................61 Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 139 PL