Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie MENU/ustawień Uwaga-zamkn. oczy Kiedy przy włączonej funkcji Wykrywanie twarzy zostanie zrobione zdjęcie, na którym obiekt ma zamknięte oczy, wyświetli się komunikat „Wykryto zamknięte oczy”. 1 Ustaw aparat w trybie fotografowania. 2 MENU t (Nastaw.) t (Nastawienia nagryw) t [Uwaga-zamkn. oczy] t żądany tryb t z na przycisku sterowania Auto Wyłącz Wyświetla komunikat „Wykryto zamknięte oczy”. Nie wyświetla komunikatu. Spis treści Wyszukiwanie operacji Indeks 88 PL

Wyszukiwanie MENU/ustawień Brzęczyk Wybiera lub wyłącza sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu. 1 MENU t (Nastaw.) t (Główne nastawienia) t [Brzęczyk] t żądany tryb t z na przycisku sterowania Spis treści Migawka Głośno Cicho Wyłącz Po naciśnięciu spustu migawki rozlega się dźwięk migawki. Po naciśnięciu przycisku sterowania/spustu migawki rozlega się sygnał dźwiękowy/dźwięk migawki. Aby obniżyć głośność, wybierz opcję [Cicho]. Wyłączony sygnał dźwiękowy lub dźwięk migawki. Wyszukiwanie operacji Indeks 89 PL