Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Znaleziono nierozpoznany

Znaleziono nierozpoznany plik •Próbowano skasować katalog zawierający plik, który nie może zostać odtworzony przez ten aparat. Skasuj plik za pomocą komputera, a następnie skasuj katalog. Błąd katalogu •Na karcie pamięci znajduje się już katalog z identycznymi trzema pierwszymi cyframi numeru (na przykład 123MSDCF i 123ABCDE). Wybierz inny katalog lub utwórz nowy (strony 102, 103). Więcej kat niemożliwe •Na karcie pamięci istnieje katalog o nazwie rozpoczynającej się od liczby „999”. W takiej sytuacji nie można utworzyć nowych folderów. Usuń zawartość katalog • Próbowano skasować katalog zawierający jeden lub więcej plików. Skasuj wszystkie pliki, a następnie skasuj katalog. Katalog chroniony •Próbowano skasować katalog, który został ustawiony przez komputer lub inne urządzenie w trybie tylko do odczytu. Błąd pliku • W trakcie wyświetlania obrazu wystąpił błąd. Nie gwarantuje się, że za pomocą tego aparatu będą odtwarzane pliki zawierające obrazy przetworzone na komputerze lub zapisane za pośrednictwem innych aparatów. Kat. tylko do odczytu • Wybrano katalog, który nie może być katalogiem zapisu w aparacie. Wybierz inny folder (strona 103). Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks Plik chroniony •Zwolnij ochronę (strona 78). Za duży rozmiar obrazu •Nie można wyświetlić obrazu, ponieważ jego rozmiar jest zbyt duży. Nie można wykryć twarzy do retuszu •Zależnie od obrazu, jego retuszowanie może nie być możliwe. (Wskaźnik ostrzeżenia o drganiach) •Z powodu niewystarczającej ilości światła mogą wystąpić drgania. Użyj lampy błyskowej lub umieść aparat na statywie, aby go unieruchomić. 1280×720 (Wys.jakość) nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci 1280×720 (Standard) nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci •W celu nagrywania filmów zaleca się używanie kart pamięci o pojemności 1 GB lub większej. 132 PL

Wyłącz i włącz zasilanie •Usterka obiektywu. Wybrano już maksymalną liczbę obrazów •Podczas korzystania z funkcji [Wiele obrazów] można wybrać maksymalnie 100 plików. •Oznaczenie (kolejności drukowania) można dodać do maksymalnie 999 zdjęć. Anuluj wybór. •Prawdopodobnie transmisja danych do drukarki nie została jeszcze zakończona. Nie należy odłączać uniwersalnego kabla połączeniowego. Przetwarzanie... •Trwa procedura anulowania bieżącego zadania drukarki. Do momentu zakończenia tej operacji nie można rozpocząć drukowania. Czas oczekiwania jest uzależniony od rodzaju używanej drukarki. Błąd odtwarzania muzyki • Usuń plik muzyczny lub zastąp go nieuszkodzonym plikiem muzycznym. •Wykonaj polecenie [Formatuj muzykę], a następnie pobierz nowe pliki muzyczne. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Błąd formatowania pliku muzycznego •Wykonaj polecenie [Formatuj muzykę]. Operacja niemożliwa dla nieobsługiwanych plików •Nie można przetworzyć ani wykonać innych funkcji edycji aparatu w przypadku plików obrazów, które zostały przetworzone na komputerze lub zapisane za pośrednictwem innego aparatu. Indeks Przygotowanie pliku bazy danych obr. •Aparat przywraca m.in. informacje o dacie, jeśli zdjęcia zostały skasowane na komputerze itp. •Aparat tworzy niezbędne pliki bazy danych po sformatowaniu karty pamięci. • Liczba zdjęć przekracza możliwości funkcji zarządzania datami przez aparat w pliku bazy danych. Aby zarejestrować nowe pliki zdjęć w pliku bazy danych, usuń zbędne zdjęcia z widoku [Widok daty]. Brak miejsca w pamięci wewnętrznej Skasować obrazy? • Pamięć wewnętrzna aparatu jest pełna. Aby zapisywać do pamięci wewnętrznej, wybierz opcję [Tak] i skasuj niepotrzebne obrazy. •Nie można zarejestrować w pliku bazy danych lub odtworzyć w widoku [Widok daty]. Zaimportuj zdjęcia do komputera przy użyciu oprogramowania „PMB”, aby odzyskać miejsce na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej. 133 PL