Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Wyszukiwanie operacji

Wyszukiwanie operacji Używanie pokrętła trybu pracy (tylko DSC-W380/W390) Pokrętło trybu pracy należy ustawić na żądaną funkcję. Spis treści Pokrętło trybu pracy (Tryb filmu) Umożliwia rejestrowanie filmów (strona 35). (Rozległa panorama) (Autoprogram) (Inteligentna auto regulacja) (Łatwe fotografowanie) (Wybór sceny) Umożliwia zrobienie zdjęcia panoramicznego po skomponowaniu zdjęć (strona 31). Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją naświetlenia (zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba przysłony) (strona 30). Można także ustawić różne funkcje za pomocą menu. Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ustawień (strona 25). Umożliwia fotografowanie/oglądanie zdjęć przy użyciu czytelnych wskaźników (strona 27). Umożliwia fotografowanie ze wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami dla poszczególnych scen (strona 33). Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 22 PL

Używanie przełącznika trybu pracy (tylko DSC-W350/W350D/ W360) Przełącznik trybu pracy należy ustawić na żądaną funkcję. Przełącznik trybu Spis treści Wyszukiwanie operacji Przycisk MENU (Zdjęcie) Umożliwia robienie zdjęć (strony 25, 30, 33). MENU t [Tryb NAGR] t żądany tryb. (Rozległa panorama) Umożliwia zrobienie zdjęcia panoramicznego po skomponowaniu zdjęć (strona 31). (Film) Umożliwia rejestrowanie filmów (strona 35). Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 23 PL