Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Nastawia datę i czas

Nastawia datę i czas Ustaw ponownie datę i godzinę. 1 MENU t (Nastaw.) t (Nastawienie zegara) t [Nastawia datę i czas] t żądane ustawienie t z na przycisku sterowania 2 Ustaw wartość liczbową i żądane ustawienia za pomocą v/V/b/B. 3 [OK] t z Format daty i czasu Czas letni/zimowy Data i czas Uwaga Możliwe jest wybranie formatu wyświetlania daty i godziny. Możliwe jest włączenie lub wyłączenie czasu letniego/ zimowego. Możliwe jest ustawienie daty i godziny. • Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Przy użyciu programu „PMB” na płycie CD-ROM (w zestawie) można drukować lub zapisywać zdjęcia z datą. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 108 PL

Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV Obrazy można oglądać na ekranie odbiornika TV. W tym celu aparat należy podłączyć do odbiornika TV. Połączenie różni się w zależności od typu odbiornika TV, do którego podłączony jest aparat. Informacji na ten temat należy również szukać w instrukcji obsługi odbiornika TV. Oglądanie zdjęć przez podłączenie aparatu do odbiornika TV za pomocą kabla znajdującego się w zestawie lub złącza wielofunkcyjnego 1 Wyłącz aparat i odbiornik TV. 2 Podłącz aparat do odbiornika TV za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego (w zestawie). Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień 1 Do gniazd wejściowych audio/ wideo Uniwersalny kabel-połączeniowy Przycisk (Odtwarzanie) Indeks 2 Do złącza wielofunkcyjnego 3 Włącz odbiornik TV i ustaw źródło sygnału. 4 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby włączyć aparat. Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na ekranie odbiornika TV. Wybierz żądane zdjęcie za pomocą przycisku sterowania. Uwagi • Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo na wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (strona 95). • Jeśli podczas nagrywania filmów aparat i odbiornik TV są połączone ze sobą, filmowany obraz nie jest wyświetlany na ekranie odbiornika TV. • Gdy odbiornik TV pełni rolę urządzenia wyjściowego, tryb łatwego oglądania nie działa. 109 PL