Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Uwaga • Na ekranie

Uwaga • Na ekranie pojawiają się tylko opcje dostępne dla każdego trybu. DSC-W350/W350D/W360 Przełącznik trybu Opcje menu Tryb fotografowania Tryb NAGR — — — Wybór sceny — — — — — (Łatwy tryb) — — — Sceneria nagrywania — — — — filmu* Kierunek nagrywania — — — — — Rozm. Obrazu Nastawienia serii — — — EV ISO — — — — Balans bieli — — Podwodny balans bieli* — — — — Ostrość — — — — Tryb pomiaru — — Rozpoznanie sceny — — — — — Czułość wykryw. uśmiechu — — — Wykrywanie twarzy — — — DRO — — — — — Red. zamkniętych oczu — — — — — (Nastaw.) Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks * Tylko modele DSC-W350/W360 Uwaga • Na ekranie pojawiają się tylko opcje dostępne dla każdego trybu. 12 PL

Opcje MENU (podgląd) Korzystając z przycisku MENU, można w prosty sposób wybierać różne funkcje oglądania. 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu odtwarzania. 2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran menu. 3 Wybierz żądaną opcję menu za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania. 4 Naciśnij część z na środku przycisku sterowania. W poniższej tabeli symbol oznacza funkcję, którą użytkownik może zmienić, a symbol — oznacza funkcję, której nie można zmienić. DSC-W380/W390 Tryb oglądania Karta pamięci Przycisk (Odtwarzanie) Przycisk sterowania Przycisk MENU Pamięć wewnętrzna Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Opcje menu Widok daty Widok katalogu (Zdjęcia) Widok katalogu (film) Widok katalogu (Slajdy) (Tryb oglądania) — (Retusz) — (Kasuj) (Chroń) DPOF — — (Druk) — (Obróć) — (Wybierz katalog) — — (Nastaw.) Indeks Uwagi • Na ekranie pojawiają się tylko opcje dostępne dla każdego trybu. • Kiedy pokrętło trybu pracy jest ustawione na (Łatwe fotografowanie), po naciśnięciu MENU pojawia się ekran Kasuj. Można wybrać opcję [Kasuje pojedynczy obraz] lub [Kasuje wszystkie obrazy]. Ciąg dalszy r 13 PL