Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Indeks obrazów

Indeks obrazów Umożliwia wyświetlenie wielu obrazów jednocześnie. 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu odtwarzania. 2 Naciśnij przycisk (Indeks), aby wyświetlić ekran indeksu obrazów. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyświetlić ekran indeksu z jeszcze większą liczbą zdjęć. Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby wyświetlić zdjęcia z Kalendarzem podczas odtwarzania w trybie [Widok daty]. 3 Aby powrócić do ekranu pojedynczego obrazu, wybierz obraz za pomocą przycisku sterowania, a następnie naciśnij przycisk z. Uwaga • Jeżeli podczas wyświetlania zdjęć w trybie indeksu wybierzesz tryb łatwego oglądania, zostanie on przełączony na tryb pojedynczych zdjęć. W trybie łatwego oglądania nie można wyświetlać zdjęć w trybie indeksu. zWyświetlanie zdjęć z żądanej daty/katalogu Wybierz lewy pasek przyciskiem sterowania, a następnie wybierz żądaną datę/katalog przy użyciu przycisków v/V. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks zWyświetlanie zdjęć z Kalendarzem Kiedy [Tryb oglądania] ma ustawienie [Widok daty], naciśnij przycisk (Indeks), aby wyświetlić zdjęcia z Kalendarzem, podczas gdy indeks wyświetla więcej zdjęć. • Aby wybrać miesiąc, który chcesz wyświetlić, wybierz / przyciskiem sterowania, a następnie żądany miesiąc. • Aby wyświetlić zdjęcia z żądaną datą w trybie indeksu, wybierz datę przyciskiem sterowania i naciśnij z. • Aby wyjść z Kalendarza, wybierz przyciskiem sterowania, a następnie naciśnij z. 44 PL

Kasuj Umożliwia wybranie niepotrzebnych zdjęć w celu skasowania. Zdjęcia można także skasować poprzez przycisk MENU (strona 77). 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć do trybu odtwarzania. 2 Przycisk (Kasuj) t żądany tryb t z na przycisku sterowania Wszyst obr w zakresie dat Wszyst. w tym katalogu Wiele obrazów Ten obraz Wyjdź Kasuje jednocześnie wszystkie zdjęcia w wybranym katalogu lub zakresie dat. Naciśnij przycisk [OK] t z po wykonaniu kroku 2. Umożliwia wybranie i skasowanie wielu zdjęć. Wykonaj następujące czynności po kroku 2. 1Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk z. Powtarzaj powyższe kroki do momentu, kiedy nie będzie już żadnych zdjęć do skasowania. Wybierz ponownie zdjęcie z oznaczeniem , aby usunąć oznaczenie . 2MENU t [OK] t z Kasuje aktualnie wyświetlane zdjęcie w trybie pojedynczego obrazu. Anuluje kasowanie. Uwagi • W trybie łatwego oglądania można skasować tylko aktualnie wyświetlane zdjęcie. • Jeżeli do zapisu zdjęć jest używana pamięć wewnętrzna, Tryb oglądania jest ustawiony na [Widok katalogu]. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks zPodczas wybierania zdjęć można przełączać się między trybem indeksu a trybem pojedynczego obrazu. Naciśnij przycisk (T) przycisku W/T (zoom) w trybie indeksu, aby powrócić do trybu pojedynczych zdjęć. Naciśnij przycisk (Indeks) (W) w trybie pojedynczych zdjęć, aby powrócić do trybu indeksu. • Tryb indeksu i tryb pojedynczych zdjęć można przełączać także w trybach [Chroń], [DPOF] i [Druk]. 45 PL