Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Autom. orient. Jeżeli

Autom. orient. Jeżeli aparat zostanie obrócony w celu zrobienia portretu (zdjęcia w orientacji pionowej), aparat zarejestruje zmianę pozycji i wyświetli zdjęcie w tej orientacji. 1 Ustaw aparat w trybie fotografowania. 2 MENU t (Nastaw.) t (Nastawienia nagryw) t [Autom. orient.] t żądany tryb t z na przycisku sterowania Włącz Wyłącz Zapisuje zdjęcie z właściwą orientacją. Funkcja Autom. orient. nie jest używana. Uwagi • Z lewej i prawej strony zdjęć w orientacji pionowej jest wyświetlana czerń. • W zależności od kąta aparatu podczas robienia zdjęcia, orientacja zdjęcia może nie zostać zarejestrowana prawidłowo. • Funkcji Autom. orient. nie można używać, kiedy tryb (Podwodne) jest wybrany na ekranie Wybór sceny lub w Trybie filmu (tylko w modelach DSC-W350/W360/W380/W390). zObracanie zdjęć po zapisaniu Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Jeżeli orientacja zdjęcia jest nieprawidłowa, można użyć opcji [Obróć] na ekranie menu, aby wyświetlić to zdjęcie w orientacji pionowej. Indeks 86 PL

Red. czerw. oczu Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyskowa aparatu błyska dwa lub więcej razy, aby zredukować związany z jej użyciem efekt czerwonych oczu. 1 Ustaw aparat w trybie fotografowania. 2 MENU t (Nastaw.) t (Nastawienia nagryw) t [Red. czerw. oczu] t żądany tryb t z na przycisku sterowania Auto Włącz Wyłącz Po włączeniu funkcji Wykrywanie twarzy lampa błyskowa aparatu błyska automatycznie, aby zredukować efekt czerwonych oczu. Lampa zawsze błyska, aby zredukować efekt czerwonych oczu. Nie używa opcji Redukcja efektu czerwonych oczu. Uwagi • Aby uniknąć rozmazania zdjęć, należy pewnie trzymać aparat do czasu otwarcia migawki. Zwolnienie migawki trwa zazwyczaj sekundę. W tym czasie fotografowany obiekt nie powinien się poruszyć. • Funkcja redukcji czerwonych oczu może nie przynieść oczekiwanych skutków. Zależy to od cech indywidualnych oraz warunków, takich jak odległość do obiektu lub tego, czy obiekt dostrzega błysk lampy. • Jeżeli funkcja wykrywania twarzy nie jest używana, redukcja efektu czerwonych oczu nie będzie działać, nawet po wybraniu opcji [Auto]. zCo jest przyczyną efektu czerwonych oczu? Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks W ciemności źrenice rozszerzają się. Światło lampy błyskowej odbija się od naczyń krwionośnych z tyłu oka (siatkówki), co powoduje powstanie efektu „czerwonych oczu”. Aparat Oko Siatkówka Inne metody redukcji efektu czerwonych oczu • W menu Wybór sceny wybierz tryb (Duża czułość). Lampa błyskowa zostaje ustawiona automatycznie na [Wyłącz]. • Jeśli na zdjęciach widać efekt czerwonych oczu, można je poprawić, korzystając z funkcji [Retusz] t [Korekcja czerwonych oczu] w menu podglądu lub z dołączonego do zestawu oprogramowania „PMB”. 87 PL