Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Polonais

Połączenie USB Wybiera

Połączenie USB Wybiera tryb USB używany przy podłączeniu aparatu do komputera lub drukarki zgodnej ze standardem PictBridge za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego. 1 MENU t (Nastaw.) t (Główne nastawienia) t [Połączenie USB] t żądany tryb t z na przycisku sterowania Auto PictBridge PTP/MTP Mass Storage Aparat automatycznie rozpoznaje i konfiguruje połączenie z komputerem lub drukarką zgodną ze standardem PictBridge. Podłącza aparat do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge. Po połączeniu aparatu z komputerem automatycznie uruchamiany jest kreator Autoodtwarzanie, a obrazy znajdujące się w katalogu zapisu w aparacie zostają skopiowane do komputera (z systemem Windows 7/Vista/XP, Mac OS X) Ustanawia połączenie pamięci masowej między aparatem a komputerem lub innym urządzeniem USB. Uwagi • Jeżeli nie można podłączyć aparatu do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge przy użyciu opcji [Auto], wybierz opcję [PictBridge]. • Jeśli nie można podłączyć aparatu do komputera lub urządzenia USB za pomocą opcji [Auto], wybierz opcję [Mass Storage]. • Kiedy opcja [Połączenie USB] jest ustawiona na wartość [PTP/MTP], nie można eksportować filmów do komputera. Aby wyeksportować filmy do komputera, ustaw opcję [Połączenie USB] na wartość [Auto] lub [Mass Storage]. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 96 PL

Nastawienia LUN Ustawia metodę wyświetlania dla nośnika zapisu wyświetlanego na ekranie telewizora lub innego monitora, kiedy aparat jest połączony z komputerem lub urządzeniem audiowideo przy użyciu połączenia USB. 1 MENU t (Nastaw.) t (Główne nastawienia) t [Nastawienia LUN] t żądany tryb t z na przycisku sterowania Wiele Jeden Wyświetlane są zdjęcia zarówno na karcie pamięci, jak i w pamięci wewnętrznej. Wybierz to ustawienie, kiedy podłączasz aparat do komputera. Kiedy do aparatu jest włożona karta pamięci, wyświetlane są zdjęcia na karcie pamięci. W przeciwnym razie wyświetlane są zdjęcia z pamięci wewnętrznej. Wybierz to ustawienie, kiedy zdjęcia z zarówno karty pamięci, jak i pamięci wewnętrznej nie są wyświetlane po podłączeniu aparatu do urządzenia innego niż komputer. Uwaga • Należy zawsze wybierać ustawienie [Wiele] na ekranie [Nastawienia LUN], kiedy wysyła się zdjęcia do usługi multimedialnej przy użyciu oprogramowania „PMB Portable”. Spis treści Wyszukiwanie operacji Wyszukiwanie MENU/ustawień Indeks 97 PL