Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

Installatie1. Installatie1.1 MontageOpgelet!De voeding uitschakelen vóór u het toestel opent.Het toestel moet altijd binnen worden geplaatst. Hetis niet geschikt voor een installatie in een gevaarlijkeomgeving en mag niet worden blootgesteld aan eenelektromagnetisch veld. De regelaar moet bovendienworden uitgerust met een alpolige scheiding vanminstens 3 mm of met een scheiding die overeenstemtmet de geldende installatierichtlijnen, b.v.LS-schakelaars of smeltveiligheden. De kabelkanalenen de WS-stroomkabels moeten eveneens wordengescheiden.1. De schroef met een kruisgleuf in de afdekplaatlosschroeven en uit het huis halen.2. Het bovenste bevestigingspunt aanduiden op deondergrond en de bijgeleverde plug en schroefmonteren.3. Het huis ophangen aan het bovenste vastzetpunten het onderste bevestigingspunt aanduiden op deondergrond (afstand tussen de gaten: 130 mm),daarna de onderste plug monteren.4. Het huis vastzetten op de ondergrond.DisplayOphanging130OnderplaatAfdekplaatDruktoetsenVastzettingKabelbuizen metkabelontlastingSmeltveiligheid125 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines