Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

Tips om fouten op te sporenPomp is oververhit, maar geen warmtetransfer van decollector naar de tank, aanvoer- en retourstromingzijn even warm; evtl. ook bellen in de leiding.Pomp start kort, schakelt dan uit, schakelt weerin, enz.Lucht in het systeem?neejaIs het collectorcircuitverstopt aan de vuilvanger?jaSysteem ontluchten;de primaire druk vande expansietank moetong. 0,5 bar meerbedragen dan de statischedruk; desysteemdruk moet ong.0,5 tot 1 bar meerbedragen dan deze druk(naargelang van de.De vuilvanger schoonmaken.Temperatuurverschilaan de regelaar te klein?neejaCollectorsensor verkeerdgeplaatst?neejaPlausibiliteitscontrolevan de optie specialefunctie buizencollector∆Ton en ∆Toff wijzigen.neeo.k.Collectorsensor aan dezonne-aanvoerstroming(warmste collectoruitgang)plaatsen; dompelkokervan dezecollector gebruiken.Pomp wordt veel te laat gestart en stopt daarna snel.Het temperatuurverschil tussen de tank en de collectorstijgt sterk tijdens de werking; het collectorcircuitkan de warmte niet afvoeren.Inschakeltemperatuurverschil∆Ton te groot?Collectorcircuit pompdefect?neeja∆Ton en ∆Toff wijzigen.neejaTesten/VervangenCollectorsensor slechtgeplaatst (b.v. contactsensorin plaats vandompelsensor)Warmtewisselaarverkalkt?neejaOntkalkenjaIndien nodig, functiebuizencollector activeren.o.k.Warmtewisselaarverstopt?neejaSpoelenWarmewisselaarte klein?jaControle van deafmetingen149 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines