Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

NASTAVNI KANALI4.1.9 Najvišja temperatura zbiralnikaČe je nastavljena najvišja temperatura prekoračena,je nadaljnje polnjenje zbiralnika zaustavljeno, da sene bi pregrel. Če je najvišja temperatura zbiralnikaprekoračena, se na prikazovalniku pojavi simbol(utripajoč).Napotek! Krmilnik ima varnostno stikalo za izklopzbiralnika, ki prepreči nadaljnje polnjenje zbiralnika,če je temperatura v njem že dosegla 95°C. Naprikazovalniku se pojavita simbola in (obautripajoča).S MX / S1MX / S2MX:Najvišja temperaturazbiralnikaNastavno območje:4 ... 95°CTovarniška nastavitev =60°C4.1.10 Uravnavanje ∆T (grelniki na trdagoriva in izmenjava toplote)Najvišja temperaturna omejitevKrmilnik ima neodvisno uravnavanje temperaturnegadiferenciala, tako je najnižjo in najvišjo temperaturnoomejitev kot tudi ustrezno vklopno in izklopno temperaturomogoče nastaviti ločeno. Na voljo samo zasistem (ARR) 2 in sistem 8 (npr. za grelnike na trdagoriva ali uravnavanje izmenjave toplote).Če je nastavljena vrednost MX30 prekoračena, serele 2 deaktivira. Ko vrednost pade pod MX3F, serele ponovno aktivira.MX3O / MX3F:Najvišja temperaturnaomejitevNastavno območje:0,5/0,0 ... 95,0°C/94,5°CTovarniška nastavitev =MX30 60°CMX3F 58,0°CNajnižja temperaturna omejitevČe vrednost pade pod nastavljeno MN30, se reledeaktivira. Ko vrednost spet prekorači MX3F, se releponovno aktivira. Analogno s tem vklopna in izklopnatemperaturna razlika, DT30 in DT3F, veljata zaobe omejitvi − za najvišjo in najnižjo temperaturnoomejitev.Priporočilo! Če uporabljate vmesne rezervoarje zasistem 8, priporočamo naslednje nastavitve: MX30pribl. 80,0°C/MX3F pribl. 75,0°C.Napotek! Parametra MX30 in MX3F se vedno nanašatana grelno korito, parametra MN30 in MN3Fpa na grelni vir.MN3O / MN3F:Najnižja temperaturnaomejitevNastavno območje:0,0/0,5 ... 90,0°C/89,5°CTovarniška nastavitev =ARR = 2MN3E 5,0°CMN3A 10,0°CARR = 8MN3E 60,0°CMN3A 65,0°C262 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines