Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

SIGNALkoder / Ibrugtagning første gang2.3 Blinkende koder2.3.1 System-screen blinkende koder• Pumper blinker, når de er i driftsfase.• Sensorer blinker, når den tilhørende sensordisplaykanaler valgt i displayet.• Sensorer blinker hurtigt ved sensordefekt.• Brændersymbolet blinker, hvis eftervarmener aktiv.3. Ibrugtagning første gangVed ibrugtagning første gang skal der først udarbejdes et anlægsskema!1. Først etableres netforbindelse. Styringen gennemføreren initialiseringsfase.Efter initialiseringen befinder regulatoren sig imode for automatisk drift med fabriksindstillingerne.Det forudindstillede anlægsskema er ANL 1.2. – Vælg indstillingskanalen ANL– Skift til -mode (jvf. 2.1)– Vælg anlægsskema via ANL-nr.– Gem indstillingen ved at trykke på -tastenNu er styringen klar til drift, og optimal drift medsolvarmeanlægget burde være mulig med fabriksindstillingerne.1 Fremad3 SET (valg-/indstillingsmode)2 Tilbage15 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines