Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

NASTAVNI KANALIČe bi bila vklopna razlika med kolektorjem in zbiralnikomprekoračena med delovanjem solarne črpalke alimirovanjem sistema, bi krmilnik samodejno preklopilna solarno polnjenje.Če temperatura kolektorja pade za 2 K med mirovanjem,se vklopna vrednost za posebno funkcijocevnega kolektorja ponovno preračuna in solarnačrpalka se ne vključi.Področje uporabe: vakuumski cevni kolektorji (evtl.tudi ploski ploščni kolektorji); funkcija preprečujevklopne zamike med polnjenjem zbiralnika in pravtako delovanje solarne črpalke ponoči (temperature,izmerjene podnevi, se lahko "shranijo" do noči spomočjo vakuuma v ceveh kolektorja).4.1.18 Funkcija termostata (ARR = 3)Funkcija termostata deluje neodvisno od delovanjasolarnega sistema, uporabite jo lahko npr. za izkoristekpresežka energije ali podaljšano ogrevanje.• AH O < AH FTermostatska funkcija je uporabljena za podaljšanoogrevanje.• AH O > AH FTermostatska funkcija je uporabljena za izkoristekpresežka energije.Na prikazovalniku se prikaže simbol za termostat,če je aktiviran izhod drugega releja.AH O:Vklopna temp. termostataNastavno območje:0,0 ... 95,0°CTovarniška nastavitev:40,0°CAH F:Izklopna temp. termostataNastavno območje:0,0 ... 95,0°CTovarniška nastavitev:45,0°CPodaljšano ogrevanjeIzkoristek presežka energije266 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines