Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

velux.dk
  • No tags were found...

Brugsvejledning Directions for use Bedienungsanweisung ... - Velux

Varnostna priporočilaPred prvim zagonom tega krmilnika preberite navodilaza pritrditev in inštalacijo. Tako se boste izogniliškodi na sistemu. Upoštevajte, da morate inštalacijoprilagoditi pogojem stranke. Inštalacija in upravljanjemorata biti povsem v skladu z veljavnimi tehničnimipredpisi. Upoštevati morate predpise za varstvo pridelu. Neustrezna uporaba in nepravilno izvedenainštalacija ter sestava izključujejo garancijsko jamstvoza izdelek. Upoštevati morate zlasti naslednjetehnične predpise:DIN 4757, 1. delSolarne postaje za ogrevanje z vodo in vodnimimešanicami; standardi za varnostne predpise.DIN 4757, 2. delSolarne postaje za ogrevanje z bioviri; standardi zavarnostne predpise.DIN 4757, 3. delSolarne ogrevalne postaje; solarni kolektorji; pogoji;varnostni predpisi; kontrola temperature zapiranja.DIN 4757, 4. delSolarne termične postaje; solarni kolektorji; določitevstopnje učinkovitosti, zmogljivost padca toplote intlaka. Poleg evropskih standardov CE so trenutno vpripravi še:PrEN 12975-1Termične solarne postaje in njihove komponente;kolektorji, 1. del: splošni standardi.PrEN 12975-2Termične solarne postaje in njihove komponente;kolektorji, 2. del: metode testiranja.PrEN 12976-1Termične solarne postaje in njihove komponente;gotovo montirane postaje, 1. del: splošni standardi.PrEN 12976-2Termične solarne postaje in njihove komponente;gotovo montirane postaje, 2. del: metode testiranja.PrEN 12977-1Termične solarne postaje in njihove komponente;postaje za specifične potrebe uporabnika, 1. del:splošni standardi.PrEN 12977-2Termične solarne postaje in njihove komponente;postaje za specifične potrebe uporabnika, 2. del:metode testiranja.PrEN 12977-3Termične solarne postaje in njihove komponente;postaje za specifične potrebe uporabnika, 3. del: testučinkovitosti rezervoarja za vročo vodo.242 VELUX

More magazines by this user
Similar magazines