Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Få mest muligt ud af

Få mest muligt ud af dit videokamera Sletning af film og billeder Hvis du vil slette billeder, skal du trykke på Du kan frigøre plads ved at slette film og [ DELETE] [ DELETE]. billeder fra optagemediet. Bemærkninger 3 Tryk på, og få vist -mærket på Du kan ikke gendanne billeder, når de først er film eller billeder, der skal slettes. slettet. Gem vigtige film og billeder på forhånd. Du må ikke fjerne batteriet eller vekselstrømsadapteren fra videokameraet, mens der slettes billeder. Det kan beskadige optagemediet. Skub ikke hukommelseskortet ud, mens der slettes billeder fra hukommelseskortet. Hold fingeren på et billede på LCDskærmen Du kan ikke slette film og billeder, der er for at bekræfte det. Tryk på beskyttet. Du skal ophæve beskyttelsen af film for at skifte til forrige skærm. og billeder, før du kan slette dem. Demofilmen på videokameraet er beskyttet. Hvis den slettede film findes på 4 Tryk på [YES] afspilningslisten, slettes filmen også fra . afspilningslisten. Hvis den slettede film er en del af det gemte Highlight Playback-scenarie, slettes filmen også Sådan slettes alle film/billeder på én fra scenariet. gang Tips I trin 2: Tryk på [ DELETE] Du kan slette billeder på afspilningsskærmen [ DELETE ALL]/[ DELETE ALL] fra OPTION MENU. [YES] [YES] . Hvis du vil slette alle billeder, som er optaget Hvis du vil slette alle billeder på én gang, skal på optagemediet, og gendanne al plads på du trykke på [ DELETE] [ DELETE mediet til nye optagelser, skal du formatere ALL] [YES] [YES] . optagemediet. Små billedudgaver gør det muligt at få vist Sådan slettes alle film/billeder, der er mange billeder på én gang på en indeksskærm. optaget samme dag, på én gang Disse små billeder kaldes "miniaturer". Bemærkninger Du kan ikke slette billeder på 1 Tryk på (MENU) [Show hukommelseskortet efter optagedato. others] [DELETE] (i kategorien I trin 2: Tryk på [ DELETE] [EDIT]). [ DELETE by date]/[ DELETE by date]. Hvis du vil slette alle billeder fra samme 2 Hvis du vil slette film, skal du dag på én gang, skal du trykke på trykke på [ DELETE] [ DELETE by date]. [ DELETE] [ DELETE] eller [ DELETE].

Tryk på / for at vælge optagedatoen for de ønskede film/ billeder, og tryk derefter på . Tryk på billedet på LCD-skærmen for at bekræfte billedet. Tryk på for at skifte til forrige skærm. Tryk på [YES] . Få mest muligt ud af dit videokamera DK 33