Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Obţinerea

Obţinerea informaţiilor detaliate din Manual „Handycam” Pentru a vizualiza Manual „Handycam”, daţi dublu clic pe simbolul de comandă Manual „Handycam” este un manual de rapidă de pe ecranul computerului. instrucţiuni conceput pentru a fi citit pe ecranul unui computer. Vă rugăm să citiţi Manual „Handycam” dacă doriţi să aflaţi mai multe despre funcţionarea camerei video. 1 Pentru a instala Manual Dacă folosiţi un Macintosh, deschideţi „Handycam” pe un computer cu directorul [Handbook] – [RO] de pe CD-ROM, apoi copiaţi [Handbook.pdf]. platformă Windows, introduceţi Aveţi nevoie de programul Adobe Reader CD-ROM-ul furnizat în unitatea pentru a citi Manual „Handycam”. Dacă nu îl computerului. aveţi instalat pe computer, îl puteţi descărca de pe pagina Web Adobe Systems: http://www.adobe.com/ 2 Daţi clic [Manual] de pe ecranul Consultaţi „PMB Help” pentru detalii despre de instalare al computerului. aplicaţia software „PMB” furnizată (pag. 37). 3 Daţi clic pe limba dorită şi modelul camerei dumneavoastră [Install], şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala Manual „Handycam”. Modelul camerei video este imprimat pe partea inferioară. 62 RO

Informaţii suplimentare Depanare Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea camerei video, urmaţi paşii de mai jos. Verificaţi lista (de la pag. 63 până la 65) şi camera video. Aparatul nu poate fi pornit. Montaţi un acumulator încărcat în camera video (pag. 11). Conectaţi ştecherul adaptorului de c.a. la sursa de c.a. (pag. 13). Scoateţi sursa de alimentare, conectaţi-o din nou după circa 1 minut şi porniţi camera video. Apăsaţi pe RESET (pag. 75) cu un obiect ascuţit şi porniţi camera video. Dacă apăsaţi pe RESET, toate setările, inclusiv setarea ceasului, vor fi resetate. Contactaţi furnizorul Sony sau un service local autorizat Sony. În funcţie de problemă, este posibil să fie nevoie de iniţializarea sau schimbarea memoriei interne curente de înregistrare a camerei dvs. video. În acest caz, datele stocate în memoria internă de înregistrare vor fi şterse. Asiguraţivă că aţi salvat datele din memoria internă de înregistrare pe un alt suport (copie de siguranţă) înainte de a trimite camera video la reparat. Nu vă vom despăgubi pentru pierderi de date din memoria internă de înregistrare. În timpul reparaţiilor, este posibil să verificăm o cantitate minimă de date stocate în memoria internă de înregistrare pentru a putea verifica problema. Cu toate acestea, furnizorul Sony nu va copia sau reţine datele dvs. Consultaţi Manual „Handycam” (pag. 62) pentru detalii despre simptomele camerei video şi „PMB Help” (pag. 37) despre modul de conectare al camerei video la un computer. Camera video nu funcţionează nici atunci când este pornită. Durează câteva secunde înainte ca aparatul să fie gata de filmare după pornirea acestuia. Acesta nu este un defect. Deconectaţi adaptorul de c.a. de la sursa de c.a. sau scoateţi acumulatorul şi reconectaţi-l după circa 1 minut. Dacă tot nu funcţionează camera video, apăsaţi pe RESET (pag. 75) cu ajutorul unui obiect ascuţit. (Dacă apăsaţi pe RESET, toate setările, inclusiv setarea ceasului, vor fi resetate.) Temperatura camerei video este extrem de ridicată. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva timp într-un loc răcoros. Temperatura camerei video este extrem de scăzută. Lăsaţi camera video cu alimentarea pornită. Dacă tot nu reuşiţi să acţionaţi camera, opriţi-o şi duceţi-o într-un loc cald. Lăsaţi camera video acolo câtva timp, apoi porniţi camera video. Camera video se încălzeşte. Camera dvs. video se poate încălzi în timpul funcţionării. Acesta nu este un defect. Alimentarea se opreşte brusc. Utilizaţi adaptorul de c.a. (pag. 13). Reporniţi alimentarea. Încărcaţi acumulatorul (pag. 11). Nu se înregistrează imagini la apăsarea pe butoanele START/STOP sau PHOTO. Apăsaţi pe MODE pentru a aprinde ledul (Film) sau (Foto). Informaţii suplimentare 63 RO

 • Page 1 and 2:

  4-170-539-52(1) HDR-CX550E/CX550VE/

 • Page 3 and 4:

  Anmärkning för kunder i de lände

 • Page 5 and 6:

  Rikta inte kameran direkt mot solen

 • Page 7 and 8:

  Anmärkningar om bruk Gör inget a

 • Page 9 and 10:

  Innehållsförteckning Läs detta f

 • Page 11 and 12:

  Komma igång Steg 1: Ladda batterie

 • Page 13 and 14:

  Använda ett vägguttag som strömk

 • Page 15 and 16:

  Noteringar Datum och tid visas int

 • Page 17 and 18:

  Steg 3: Förbereda inspelningsmedia

 • Page 19 and 20:

  Öppna skyddet och sätt i minnesko

 • Page 21 and 22:

  Spela in filmer Tryck på START/STO

 • Page 23 and 24:

  Informationskod under inspelning In

 • Page 25 and 26:

  Justera för tagningsförhållanden

 • Page 27 and 28:

  : Visar filmer som har spelats in f

 • Page 29 and 30:

  Spela upp bilder på en TV Anslutni

 • Page 31 and 32:

  Om den anslutna enheten kan hantera

 • Page 33 and 34:

  Välj inspelningsdatum för önskad

 • Page 35 and 36:

  * 1 Standardinstallation krävs. Dr

 • Page 37 and 38:

  Starta PMB (Picture Motion Browser)

 • Page 39 and 40:

  Skivor du kan använda med ”PMB

 • Page 41 and 42:

  Importera filmer och foton till en

 • Page 43 and 44:

  Skapa en Blu-ray-skiva Du kan skapa

 • Page 45 and 46:

  Spara bilder med en extern enhet Sp

 • Page 47 and 48:

  Spela upp bilder från det externa

 • Page 49 and 50:

  Sätt in en oanvänd skiva i DVDbr

 • Page 51 and 52:

  Spela upp en skiva på en vanlig DV

 • Page 53 and 54:

  Anslut videokameran till inspelning

 • Page 55 and 56:

  När du gjort alla inställningar p

 • Page 57 and 58:

  Menylistor kategorin (MANUAL SETTIN

 • Page 59 and 60:

  DUB ALL/ DUB ALL...................

 • Page 61 and 62:

  Få detaljerad information från Br

 • Page 63 and 64:

  Inspelningsmediet är fullt. Radera

 • Page 65 and 66:

  Linda inte in videokameran i t.ex.

 • Page 67 and 68:

  Objektiv: G objektiv 10 (Optisk)*

 • Page 69 and 70:

  Standardupplöst bildkvalitet (STD)

 • Page 71 and 72:

  Snabbreferens Skärmindikatorer Upp

 • Page 73 and 74:

  Active Interface Shoe Active Interf

 • Page 75 and 76:

  Sakregister A A/V-kabel............

 • Page 77 and 78:

  OBS! De elektromagnetiske felter ve

 • Page 79 and 80:

  Du må ikke rette videokameraet mod

 • Page 81 and 82:

  Bemærkninger om brugen Du må ikk

 • Page 83 and 84:

  Indholdsfortegnelse Læs dette før

 • Page 85 and 86:

  Kom godt i gang Trin 1: Opladning a

 • Page 87 and 88:

  Bemærkninger om batteriet Når du

 • Page 89 and 90:

  Bemærkninger Datoen og klokkeslæ

 • Page 91 and 92:

  Trin 3: Klargøring af optagemediet

 • Page 93 and 94:

  "Memory Stick PRO Duo"-medier, "Mem

 • Page 95 and 96:

  Optagelse af film Tryk på START/ST

 • Page 97 and 98:

  Datakode under afspilning Optagedat

 • Page 99 and 100:

  Justering efter optageforhold Optag

 • Page 101 and 102:

  : Viser den forrige/næste film. S

 • Page 103 and 104:

  Afspilning af billeder på et tv Ti

 • Page 105 and 106:

  Ved tilslutning via A/Vforbindelses

 • Page 107 and 108:

  Tryk på / for at vælge optagedato

 • Page 109 and 110:

  * 2 64-bit versioner og Starter (Ed

 • Page 111 and 112:

  Sådan startes PMB (Picture Motion

 • Page 113 and 114:

  Diske, som kan bruges med "PMB" Du

 • Page 115 and 116:

  Import af film og billeder til en c

 • Page 117 and 118:

  Oprettelse af en Blu-ray-disk Du ka

 • Page 119 and 120:

  Lagring af billeder med en ekstern

 • Page 121 and 122:

  Du kan afspille film i HD-kvalitet

 • Page 123 and 124:

  Sæt en ubrugt disk i DVDbrænderen

 • Page 125 and 126:

  Slut vekselstrømsadapteren og netl

 • Page 127 and 128:

  Hvis du vil optage dato/klokkeslæt

 • Page 129 and 130:

  Tryk på Tryk på Tryk på , når

 • Page 131 and 132:

  Oversigt over menuer Kategorien (MA

 • Page 133 and 134:

  DUB by date..................... Ov

 • Page 135 and 136:

  Sådan får du flere oplysninger fr

 • Page 137 and 138:

  Det samlede antal filmsekvenser ell

 • Page 139 and 140:

  Du må ikke pakke videokameraet ind

 • Page 141 and 142:

  Specifikationer System Signalformat

 • Page 143 and 144:

  Forventet optagetid for film på de

 • Page 145 and 146:

  Hurtig reference Skærmindikatorer

 • Page 147 and 148:

  Indbygget mikrofon Blitz Objektiv

 • Page 149 and 150:

  Indeks A A/V-forbindelseskabel.....

 • Page 151 and 152:

  Huomautus Tietyntaajuiset sähköma

 • Page 153 and 154:

  Tietoja kieliasetuksesta Toimintoj

 • Page 155 and 156:

  Pudotuksen tunnistin (HDR-XR550E/ X

 • Page 157 and 158:

  Sisällysluettelo Lue tämä ensin.

 • Page 159 and 160:

  Aloittaminen Vaihe 1: Akun lataamin

 • Page 161 and 162:

  Huomautuksia akusta Ennen kuin irr

 • Page 163 and 164:

  Huomautuksia Päivämäärä ja ke

 • Page 165 and 166:

  Vaihe 3: Tallennusvälineen valmist

 • Page 167 and 168:

  ”Memory Stick PRO Duo”, puolet

 • Page 169 and 170:

  Videoiden kuvaaminen Aloita kuvaami

 • Page 171 and 172:

  Datakoodi kuvaamisen aikana Kuvausp

 • Page 173 and 174:

  Säätäminen kuvausolosuhteita var

 • Page 175 and 176:

  Näyttää näytön hakemistotyypin

 • Page 177 and 178:

  Kuvien toistaminen televisiossa Lii

 • Page 179 and 180:

  Kun liitetty laite tukee 5,1-kanava

 • Page 181 and 182:

  Kosketa vaiheessa 2 [ DELETE] [ DE

 • Page 183 and 184:

  * 2 64-bittisiä versioita ja Start

 • Page 185 and 186:

  PMB (Picture Motion Browser)- ohjel

 • Page 187 and 188:

  Levyt, joita voi käyttää ”PMB

 • Page 189 and 190:

  Videoiden ja valokuvien tuominen ti

 • Page 191 and 192:

  Blu-ray-levyn luominen Voit luoda B

 • Page 193 and 194:

  Kuvien tallentaminen ulkoisella lai

 • Page 195 and 196:

  Levyn luominen DVDtallentimella Ulk

 • Page 197 and 198:

  Paina (DISC BURN)-painiketta DVD-ta

 • Page 199 and 200:

  Kytke videokameraan virta ja liitä

 • Page 201 and 202:

  Jos et halua näytön ilmaisimien (

 • Page 203 and 204:

  Huomautuksia Kaikkia valikkokohtei

 • Page 205 and 206:

  Valikkoluettelot (MANUAL SETTINGS)-

 • Page 207 and 208:

  MOVIE DUB DUB by select............

 • Page 209 and 210:

  Yksityiskohtaisten tietojen hakemin

 • Page 211 and 212:

  Tallennusväline on täynnä. Poist

 • Page 213 and 214:

  Älä pidä videokameraa kääritty

 • Page 215 and 216:

  Tekniset tiedot Järjestelmä Signa

 • Page 217 and 218:

  Kuvaamisolot: [ REC MODE]-asetuksen

 • Page 219 and 220:

  SDXC- ja SDHC-logot ovat SD-3C, LLC

 • Page 221 and 222:

  Osat ja säätimet Ilmaisin Merkit

 • Page 223 and 224:

  HDR-CX550E/CX550VE Zoomausvipu /C

 • Page 226 and 227:

  Citiţi mai întâi aceste informa

 • Page 228 and 229:

  Elemente furnizate Cifrele din ( )

 • Page 230 and 231:

  Nu puteţi realiza un disc AVCHD cu

 • Page 232 and 233:

  Operaţiuni Pregătirea (pag. 11) P

 • Page 234 and 235:

  Salvarea imaginilor pe un suport ex

 • Page 236 and 237: Puteţi încărca acumulatorul „I
 • Page 238 and 239: Pasul 2: Pornirea camerei şi setar
 • Page 240 and 241: Puteţi schimba afişajele de pe ec
 • Page 242 and 243: Suportul de înregistrare este schi
 • Page 244 and 245: Înregistrare/Redare Înregistrare
 • Page 246 and 247: Dacă datele sunt în curs de scrie
 • Page 248 and 249: Sugestii Puteţi verifica pe ecran
 • Page 250 and 251: Redarea cu camera video În setarea
 • Page 252 and 253: În setarea implicită, este preîn
 • Page 254 and 255: Atingeţi [DA]. Atunci când este
 • Page 256 and 257: Folosirea corectă a camerei video
 • Page 258 and 259: Salvarea filmelor şi a fotografiil
 • Page 260 and 261: Selectaţi ţara sau regiunea. Sel
 • Page 262 and 263: Selectarea metodei de creare a unui
 • Page 264 and 265: Crearea unui disc printr-o singură
 • Page 266 and 267: Crearea unui disc AVCHD clic p
 • Page 268 and 269: 4 În partea de sus a imaginii, da
 • Page 270 and 271: Acest ecran va apărea doar dacă s
 • Page 272 and 273: Aparat DVD obişnuit Crearea unui d
 • Page 274 and 275: Atingeţi [DA] pe ecranul Pentru a
 • Page 276 and 277: Cablu de conectare A/V cu S VIDEO (
 • Page 278 and 279: Particularizarea camerei video Util
 • Page 280 and 281: Utilizarea funcţiei OPTION MENU OP
 • Page 282 and 283: ZOOM DIGITAL.......... Setează niv
 • Page 284 and 285: INFO.MEDIU.........................
 • Page 288 and 289: Camera video înregistrează în ac
 • Page 290 and 291: Măsuri de precauţie Despre utiliz
 • Page 292 and 293: Sistem Format semnal: PAL color, st
 • Page 294 and 295: Acumulator reîncărcabil NP-FV50 T
 • Page 296 and 297: Despre mărcile comerciale „Hand
 • Page 298 and 299: Componente şi butoane Indicator Se
 • Page 300 and 301: Buton PHOTO (23) HDR-CX550E/CX550V