Views
5 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Dacă datele sunt în

Dacă datele sunt în curs de scriere pe suport după terminarea înregistrării, vor fi indicate următoarele stări. În acest timp, nu aplicaţi şocuri sau vibraţii camerei video şi nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a. Ledul de acces (pag. 19) este aprins sau clipeşte Simbolul suportului din colţul din dreapta sus al ecranului LCD clipeşte Sugestii Consultaţi pagina 70 pentru a afla durata de înregistrare a filmelor. Puteţi realiza fotografii în timpul înregistrării filmelor apăsând complet pe PHOTO (Dual Rec). Atunci când este detectată o faţă, va apărea un cadru alb, iar calitatea imaginii din jurul feţei va fi optimizată automat ([DETECŢIA FEŢEI]). Puteţi specifica faţa prioritară atingând-o. În setarea implicită, o fotografie este înregistrată automat atunci când camera video detectează zâmbetul unei persoane în timpul înregistrării unui film (Declanşare Zâmbet). Puteţi captura fotografii din filmele înregistrate. Puteţi verifica durata de înregistrare şi capacita tea rămasă estimată etc., atingând (MENU) [Afişaţi altele] [INFO.MEDIU] (din categoria [GEST.MED.STOC.]). Ecranul LCD al camerei video poate afişa imagini înregistrate pe întregul ecran (afişare la dimensiune completă). Cu toate acestea, poate apărea o uşoară tăiere a marginilor de sus, de jos, din dreapta şi din stânga ale imaginilor atunci când se redau pe un televizor care nu este compatibil cu afişarea la dimensiune completă. În acest caz, setaţi [CHENAR GHIDARE] la [PORNIT] şi înregistraţi imagini utilizând cadrul exterior afişat pe ecran pentru ghidare. Pentru a ajusta unghiul panoului LCD, deschideţi mai întâi panoul LCD la 90 de grade faţă de camera video (), apoi ajustaţi unghiul (). la 90 de grade (max.) la 90 de grade faţă la 180 de grade (max.) de camera video Când doriţi să înregistraţi doar cu vizorul, scoateţi vizorul şi închideţi panoul LCD. Dacă indicatorul de pe vizor este înceţoşat, reglaţi cursorul vizorului localizat în lateral. [ STEADYSHOT] este setat la [ACTIV] în setarea implicită. 22 RO

Codul de date în timpul înregistrării Data, ora şi condiţiile înregistrării, precum şi coordonatele (HDR-CX550VE/XR550VE) sunt înregistrate automat pe suportul de înregistrare. Acestea nu sunt afişate în timpul înregistrării. Cu toate acestea, le puteţi verifica sub formă de [COD DE DATE] în timpul redării. Pentru a le afişa, atingeţi (MENU) [Afişaţi altele] [SETĂRI REDARE] (din categoria [REDARE]) [COD DE DATE] o setare dorită . Realizarea fotografiilor În setarea implicită, fotografiile sunt înregistrate pe următoarele suporturi de înregistrare. HDR-CX550E/CX550VE: Memorie internă HDR-XR550E/XR550VE: Hard disk intern Sugestii Pentru a schimba suportul de înregistrare, consultaţi pagina 17. Apăsaţi pe MODE pentru a aprinde ledul (Foto). Afişajul ecranului LCD comută la modul de înregistrare a fotografiilor, iar formatul de imagine devine 4:3. Apăsaţi uşor pe PHOTO pentru a ajusta focalizarea, apoi apăsaţi complet. De asemenea, puteţi înregistra fotografii atingând pe ecranul LCD. Înregistrare/Redare Clipeşte Se aprinde Când dispare, fotografia este înregistrată. 23 RO