Views
4 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Om varemærker

Om varemærker "Handycam" og er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. "AVCHD" og "AVCHD"-logoet er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation. "Memory Stick", " ", "Memory Stick Duo", " ", "Memory Stick PRO Duo", " ", "Memory Stick PRO-HG Duo", " ", "MagicGate", " ", "MagicGate Memory Stick" og "MagicGate Memory Stick Duo" er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. "InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. "x.v.Colour" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. "BIONZ" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. "DVDirect" er et varemærke tilhørende Sony Corporation. "Blu-ray Disc" og logoet er varemærker. Dolby og double-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licencing LLC. Microsoft, Windows, Windows Vista og DirectX er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. Intel, Intel Core og Pentium er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller deres datterselskaber i USA og andre lande. "PlayStation" er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.. Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. 70 DK NAVTEQ og NAVTEQ MAPS-logoet er varemærker tilhørende NAVTEQ i USA og andre lande. SDXC- og SDHC-logoer er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. MultiMediaCard er et varemærke tilhørende MultiMediaCard Association. Alle andre produktnavne, der nævnes i denne betjeningsvejledning, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Endvidere gøres opmærksom på, at og ikke altid nævnes i denne vejledning.

Hurtig reference Skærmindikatorer Øverst til venstre Midtfor Øverst til højre Nederst Øverst til venstre Indikator Betydning Knappen MENU AUDIO MODE Optagelse med selvudløser GPS-status Blitz/REDEYE REDUC MICREF LEVEL lav WIDE SELECT BLT-IN ZOOM MIC 60 min Batteriniveau Midtfor Indikator [STBY]/[REC] Mappen Optagelse Returknap Betydning Optagestatus Øverst til højre Indikator 0:00:00 [00min] 9999 9999 9999 100/112 Nederst Indikator Betydning Optagebilledkvalitet (HD/ STD) og optagetilstand (FX/FH/HQ/LP) Medie til optagelse/ afspilning/redigering Tæller (timer:minutter: sekunder) Anslået resterende optagetid FADER Anslået antal billeder, der kan gemmes, og optagemedie Afspilningsmappe Aktuel film eller aktuelt billede/samlede antal film eller billeder Betydning [FACE DETECTION] er indstillet til [OFF] SMILE DETECTION LOW LUX Manuel indstilling af fokus SCENE SELECTION Billedformat Diasshow aktiveret NightShot Advarsel Afspilningstilstand Faldsensor fra Faldsensor aktiveret Hvidbalance SteadyShot deaktiveret SPOT MTR/FCS / SPOT METER / EXPOSURE AE SHIFT WB SHIFT TELE MACRO X.V.COLOR Hurtig reference SHUTTER SPEED IRIS CONVERSION LENS 71 DK