Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Optagelse/afspilning

Optagelse/afspilning Optagelse I standardindstillingen optages film i billedkvalitet med høj opløsning (HD) på følgende medie. HDR-CX550E/CX550VE: Indbygget hukommelse HDR-XR550E/XR550VE: Indbygget harddisk Tips Se side 17 for at få oplysninger om ændring af optagemediet. 1 Stram remmen. 2 Åbn videokameraets LCD-skærm. Videokameraet aktiveres og objektivdækslet åbnes. lampen for den ønskede optagetilstand. Knappen MODE 20 DK Når LCD-skærmen allerede er åben, tændes videokameraet ved at trykke på POWER (s. 14). Du kan skifte mellem optagetilstande ved at trykke på MODE. Tryk på MODE for at tænde lyset i (Film): Når der optages film (Billede): Når der optages et billede

Optagelse af film Tryk på START/STOP for at starte en optagelse. Du kan også starte en optagelse ved at trykke på nederst til venstre på LCD-skærmen. Knappen START/ STOP [STBY] [REC] Tryk igen på START/STOP for at stoppe optagelsen. Du kan også stoppe en optagelse ved at trykke på nederst til venstre på LCD-skærmen. Optagelse/afspilning Ikonerne og indikatorerne på LCD-skærmen vises i ca. 3 sekunder og forsvinder, når du tænder videokameraet eller skifter mellem optage-(film/billeder) og afspilningstilstand. Tryk hvor som helst på LCD-skærmen undtagen på knapperne rec & zoom for at få ikonerne og indikatorerne vist igen. Knapperne rec & zoom på LCD-skærmen efter cirka 3 sek Bemærkninger Hvis du lukker LCD-skærmen under en filmoptagelse, stopper optagelsen. Den maksimale kontinuerlige optagetid for film er ca. 13 timer. Når en filmfil overstiger 2 GB, oprettes den næste filmfil automatisk. Når du har tændt videokameraet, går der nogle sekunder, inden du kan starte en optagelse. Du kan ikke betjene dit videokamera i denne periode. Følgende tilstande indikeres, hvis der stadig skrives data på optagemediet efter afslutning af optagelsen. DK 21