Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sulkeissa ( ) oleva luku

Sulkeissa ( ) oleva luku on vähimmäistallennusaika. Videoiden tallennusajat vaihtelevat kuvausolosuhteiden, kohteen ja [ REC MODE]-asetuksen mukaan. Lataus-, tallennus-ja toistoajasta Mitattu kuvattaessa lämpötilassa 25 C (suosituksena on 10 C - 30 C) Alhaisessa lämpötilassa tai videokameran käyttöolosuhteiden mukaan kuvaus-ja toistoajat voivat olla lyhyempiä. Jos halutaan käyttää koko taulukossa näytetty enimmäistallennusaika, esittelyvideo on poistettava videokamerasta. 70 FI Tavaramerkeistä ”Handycam” ja ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. ”AVCHD” ja ”AVCHD”-logo ovat Panasonic Corporation in ja Sony Corporationin tavaramerkkejä. ”Memory Stick”, ” ”, ”Memory Stick Duo”, ” ”, ”Memory Stick PRO Duo”, ” ”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”, ” ”, ”MagicGate”, ” ”, ”MagicGate Memory Stick” ja ”MagicGate Memory Stick Duo” ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ”InfoLITHIUM” on Sony Corporationin tavaramerkki. ”x.v.Colour” on Sony Corporationin tavaramerkki. ”BIONZ” on Sony Corporationin tavaramerkki. ”BRAVIA” on Sony Corporationin tavaramerkki. ”DVDirect” on Sony Corporationin tavaramerkki. ”Blu-ray Disc” ja logo ovat tavaramerkkejä. Dolby ja double-D-symboli ovat Dolby Laboratories-yhtiön tavaramerkkejä. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licencing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Microsoft, Windows, Windows Vista ja DirectX ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Intel, Intel Core ja Pentium ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ”PlayStation” on Sony Computer Entertainment Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. NAVTEQ ja NAVTEQ MAPS-logo ovat NAVTEQin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

SDXC- ja SDHC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. MultiMediaCard on MultiMediaCard Associationin tavaramerkki. Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi merkkejä ja ei ole mainittu kaikissa asianomaisissa kohdissa tässä käyttöoppaassa. Lisätietoja FI 71