Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Övrig information

Övrig information Felsökning Följ stegen nedan om du stöter på problem när du använder din videokamera. Kontrollera listan (sid. 62 till 64), och inspektera videokameran. Koppla ifrån strömmen och koppla till den igen efter ungefär 1 minut och slå på videokameran. Tryck på RESET (sid. 73) med ett spetsigt föremål och slå på videokameran. Om du trycker på RESET återställs alla inställningar, även klockan. Kontakta din Sony-återförsäljare eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad. Beroende på problemet kanske videokameran måste formateras eller det interna inspelningsminnet bytas. I sådana fall kommer den information som lagrats i det interna inspelningsmediet att raderas. Kom ihåg att lagra informationen i det interna inspelningsmediet på ett annat medium (en säkerhetskopia) innan du lämnar in videokameran för reparation. Vi ersätter dig inte för förlust av information i det interna inspelningsmediet. Under reparationen kan vi, för att undersöka problemet, behöva kontrollera en liten mängd av den information som lagrats i det interna inspelningsmediet. Din Sony-återförsäljare varken kopierar eller lagrar dina data. Se Bruksanvisning till ”Handycam” (sid. 61) för detaljer om din videokameras symtom och ”PMB-hjälp” (sid. 37) för hur du ansluter videokameran till en dator. 62 SE Kameran startar inte. Sätt in ett laddat batteri i videokameran (sid. 11). Anslut nätadapterns kontakt till vägguttaget (sid. 13). Videokameran fungerar inte trots att jag har startat den. När du startat videokameran tar det några sekunder för den att bli klar för tagning. Det är inte ett tecken på att något är fel. Koppla bort nätadaptern från vägguttaget eller ta bort batteriet, vänta ungefär 1 minut och koppla sedan in strömkällan igen. Om videokameran fortfarande inte fungerar trycker du på RESET (sid. 73) med ett spetsigt föremål. (Om du trycker på RESET återställs alla inställningar, även klockan). Videokamerans temperatur är väldigt hög. Stäng av videokameran och lämna den på en kall plats en stund. Videokamerans temperatur är väldigt låg. Lämna videokameran med strömmen påslagen. Om videokameran fortfarande inte fungerar, stäng av den och ta den till en varm plats. Lämna videokameran där en stund och slå sedan på den. Videokameran blir varm. Videokameran kan bli varm när den används. Det är inte ett tecken på att något är fel. Kameran stängs plötsligt av. Använd nätadaptern (sid. 13). Sätt på strömmen igen. Ladda batteriet (sid. 11). Inga bilder spelas in när jag trycker på START/STOP eller PHOTO. Tryck på MODE för att tända lampan (Film) eller lampan (Foto). Videokameran är fortfarande upptagen med att registrera den bild du just tagit på inspelningsmediet. Du kan inte göra en några nya inspelningar när det pågår.

Inspelningsmediet är fullt. Radera bilder som du inte behöver (sid. 32). Det totala antalet filmavsnitt eller foton överstiger det antal som får plats på videokameran (,). Radera bilder som du inte behöver (sid. 32). Inspelningen slutar. Videokamerans temperatur är väldigt hög/låg. Stäng av videokameran och lämna den på en kall/varm plats en stund. ”PMB” kan inte installeras. Kontrollera datormiljön eller installeringsproceduren som krävs för att installera ”PMB” (sid. 34). ”PMB” fungerar inte korrekt. Avsluta ”PMB” och starta om datorn. C:04: Du använder ett batteri som inte är av typen ”InfoLITHIUM” V-serien. Använd ett ”InfoLITHIUM”-batteri (V-serien) (sid. 11). Anslut likströmskontakten (DC) på nätadaptern till videokameran och se till att den sitter ordentligt (sid. 11). C:06: Batteriets temperatur är hög. Byt batteri eller placera det på en sval plats. C:13: / C:32: Koppla bort strömkällan. Anslut den igen och använd videokameran igen. E:: Följ stegen från till på sidan 62. Datorn känner inte igen videokameran. Koppla bort alla enheter från USB-uttaget på datorn utom tangentbord, bus och videokameran. Koppla bort USB-kabeln från datorn och din videokamera och starta om datorn, anslut sedan datorn och din videokamera igen i rätt ordning. Teckenfönster för självdiagnos/ Varningsindikatorer Kontrollera följande om indikatorer visas på LCD-skärmen eller sökaren. Om problemet kvarstår även efter det att du har gjort några försök att åtgärda det, kontaktar du en Sony-återförsäljare eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad. I detta fall ska du när du kontaktar dem förse dem med numret på felkoden som börjar med C eller E. Videokamerans interna hårddisk är full. Radera onödiga bilder på den interna hårddisken (sid. 32). Ett fel kan ha inträffat med videokamerans interna hårddisk. Batteristyrkan är låg. Batteriets temperatur är hög. Byt batteri eller placera det på en sval plats. Videokamerans temperatur håller på att höjas. Stäng av videokameran och ta den till en kall plats. Videokamerans temperatur är låg. Se till att videokameran blir varm. Övrig information SE 63