Views
9 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Medfølgende tilbehør

Medfølgende tilbehør Tallene i ( ) angiver det medfølgende antal. Vekselstrømsadapter (1) Netledning (1) Komponent A/V-kabel (1) A/V-forbindelseskabel (1) USB-kabel (1) Trådløs fjernbetjening (1) Der er allerede installeret et litium-knapbatteri. Fjern beskyttelsesfilmen, før du bruger den trådløse fjernbetjening. Genopladeligt batteri NP-FV50 (1) CD-ROM "Handycam" Application Software (1) (s. 35) "PMB" (software, herunder "PMB Help") "Handycam" Håndbog (PDF) "Betjeningsvejledning" (Denne vejledning) (1) Se side 18 for at få oplysninger om hukommelseskortet, som kan benyttes til dette videokamera. Brug af videokameraet Du må ikke tage fat i videokameraet i følgende dele, og du må ikke holde videokameraet i stikdækslerne alene. Søger Batteri Videokameraet er ikke støvsikkert, drypsikkert eller vandtæt. Se "Sikkerhedsforanstaltninger" (s. 64). GPS-funktionen er aktiveret, så længe knappen GPS er indstillet til ON. Dette gælder også, selvom der er slukket for videokameraet. Kontrollér, at knappen GPS er indstillet til OFF under start og landing med fly (HDR-CX550VE/XR550VE). Menuelementer, LCD-skærm, søger og objektiv Et nedtonet menuelement er ikke tilgængeligt under de aktuelle optagelses-eller afspilningsforhold. LCD-skærmen og søgeren er fremstillet ved hjælp af en teknologi, der er kendetegnet ved ekstremt høj præcision, så andelen af fungerende pixel udgør 99,99 %. Der kan dog forekomme små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne), som konstant vises på LCD-skærmen. Disse prikker er opstået under fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde optagelsen. LCD-skærm Sorte prikker Hvide, røde, blå eller grønne prikker Hvis LCD-skærmen, søgeren eller objektivet udsættes for længere tids direkte sollys, kan der opstå fejl. DK

Du må ikke rette videokameraet mod solen. Dette kan medføre fejl i videokameraet. Tag i stedet billeder af solen under svage lysforhold, f.eks. ved skumring. Om sprogindstilling Skærmvisningerne på hvert sprog bruges til at illustrere betjeningen. Du kan vælge et andet skærmsprog, før du bruger videokameraet (s. 16). Om optagelse For at sikre en stabil drift af hukommelseskortet anbefales det at initialisere hukommelseskortet med videokameraet, før det tages i brug første gang. Initialisering af hukommelseskortet sletter alle data, som er gemt på kortet, og disse data kan ikke genskabes. Gem derfor vigtige data på computeren eller andre steder. Inden du begynder at optage, skal du kontrollere optagefunktionen for at sikre dig, at billedet og lyden optages uden problemer. Der kan ikke kompenseres for indholdet af en optagelse. Dette gælder også, selvom den manglende optagelse eller afspilning skyldes en fejl i videokameraet, på optagelsesmediet osv. Tv-farvesystemer varierer, afhængigt af land/ område. Hvis du vil se optagelserne på et tv, skal du bruge et tv, der er baseret på PAL. Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan være i strid med loven om ophavsret. Bemærkninger om afspilning Dit videokamera er kompatibelt med MPEG-4 AVC/H.264 High Profile, der optager billeder med høj opløsning (HD). Du kan derfor ikke afspille billeder, som er optaget i HD-kvalitet på dit videokamera med følgende enheder: Andre AVCHD-kompatible enheder, der ikke understøtter High Profile Enheder, der ikke understøtter AVCHD-formatet Billeder optaget på videokameraet kan måske ikke afspilles normalt på andre enheder. Billeder optaget på andre enheder kan måske ikke afspilles normalt på videokameraet. Standard (STD)-billedkvalitet film, der er optaget på SD-hukommelseskort, kan ikke afspilles på AV-udstyr fra andre producenter. Diske, der er optaget i HD-kvalitet (høj definiton) Dette videokamera laver HD-optagelser i AVCHD-format. DVD’er med AVCHDoptagelser må ikke afspilles på almindelige DVD-afspillere eller-optagere, da DVDafspilleren/optageren muligvis ikke skubber disken ud igen og muligvis sletter indholdet uden varsel. DVD’er med AVCHD-optagelser skal afspilles på en kompatibel Blu-ray Discafspiller/optager eller på en anden kompatibel enhed. Lagring af alle optagede billeddata Gem alle dine optagne billeder jævnligt på eksterne medier for at undgå, at dine billeddata går tabt. Det anbefales, at du gemmer billeddataene på en disk såsom en DVD-R eller lignende ved hjælp af din computer. Du kan også gemme dine billeddata ved hjælp af en videobåndoptager eller en DVD/HDD-optager (s. 47). Du kan ikke oprette en AVCHD-disk med billeddata, som er optaget med (MENU) [Show others] [ REC MODE] (i kategorien [SHOOTING SET]) indstillet til [HD FX]. Gem dem på en Blu-ray Disc, eller brug et eksternt medie (s. 43, 45). Bemærkninger om batteri/ vekselstrømsadapter Du må kun fjerne batteriet eller vekselstrømsadapteren, når der er slukket for videokameraet. Hold i både videokameraet og jævnstrømsstikket, og fjern vekselstrømsadapteren fra videokameraet. DK