Views
4 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

6 Peka på på

6 Peka på på videokamerans skärm när du är klar. Noteringar Antalet scener du kan spara på det externa mediet är följande. Om det externa mediet har fritt utrymme kan du dock inte spara scener som överstiger följande siffror. Filmer med högupplöst bildkvalitet (HD): Max. 3 999 Filmer med standardupplöst bildkvalitet (STD): 9 999 Stillbilder: 9 999 rutor 899 mappar Antalet scener kan minska beroende på typ av bilder som spelats in. Vid anslutning av extern media Bilderna sparas på det externa media som visas på LCD-skärmen. Knapparna för film-och videovisning på skärmen VISUAL INDEX ändras såsom visas nedan. Du kan göra menyinställningar för extern media såsom att radera bilder. Peka på (MENU) [Show others] på skärmen VISUAL INDEX. Peka på [Play without copying.] i steg 5 ovan. Skärmen VISUAL INDEX för externt media visas. Peka på (MENU) [Show others] [MOVIE DUB] (vid val av filmer)/[PHOTO COPY] (vid val av foton). Följ instruktioner på skärmen för att välja inspelningsmedium och bildvalsmetoder. När du valt [DUB by select], peka på bilden som ska sparas. visas. När du valt [DUB by date], välj datum för den bild som ska kopieras med / , peka sedan på och gå sedan till steg . Kvarvarande kapacitet på extern media Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på LCD-skärmen. Du återgår till föregående skärm genom att peka på . Genom att peka på ett datum kan du söka bilder efter datum. Peka på [YES] på videokamerans skärm. Spara önskade filmer och foton Du kan spara bilder från minneskorten till extern media. Noteringar Du kan inte kopiera eller söka efter foton enligt datum som är inspelade på minneskortet. 46 SE

Spela upp bilder från det externa mediet på videokameran Peka på [Play without copying.] i steg 5 ovan. Skärmen VISUAL INDEX för externt media visas. Spela upp bilden (sid. 26). Du kan också se bilder på en TV som är ansluten till videokameran (sid. 29). Du kan spela upp filmer med högupplöst (HD) bildkvalitet på datorn med hjälp av [Player for AVCHD]. Starta [Player for AVCHD] (sid. 42) och välj den drivenhet som det externa mediet är anslutet till [Inställningar]. Noteringar Datumindex och Map Index (HDR-CX550VE/ XR550VE) för foton kan inte visas. Om videokameran inte känner igen det externa mediet, försök med följande åtgärder. Anslut USB-adapterkabeln till videokameran igen Om det externa mediet har en nätkabel, anslut den till vägguttaget Skapa en skiva med en DVD-brännare, inspelare Välja metod för att skapa en skiva Flera metoder för att skapa en AVCHDskiva eller en skiva med standardupplöst (STD) bildkvalitet från filmer eller foton med högupplöst (HD) bildkvalitet på din videokamera beskrivs här. Välj den metod som passar din skivspelare. Noteringar Förbered en DVD-skiva som t.ex. en DVD-R, för att skapa en skiva. Se sidan 43 om att skapa en Blu-ray-skiva. Se sidan 45 om att spara bilder på det externa mediet. Enheter som är kompatibla med AVCHD-format Spelare Sony Blu-ray-skivspelare PlayStation 3, o.s.v. Slutföra anslutningen med extern media Peka på på skärmen VISUAL INDEX på det externa mediet. Koppla bort USB-adapterkabeln. Skapande enhet DVD-skrivare, DVDirect Express (sid. 48) DVD-skrivare, etc., andra än DVDirect Express (sid. 51) Skivtyp AVCHD-skiva (högupplöst bildkvalitet (HD)) Spara bilder med en extern enhet SE 47