Views
5 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

4 Klicka på [Skapa

4 Klicka på [Skapa DVD- Video-skivor (STD)] längst upp i fönstret. Fönstret för att välja filmer visas. För att lägga till filmer till förut valda filmer, väljer du filmerna i huvudfönstret och drar och släpper dem i fönstret för filmval. Redigera filmer Du kan klippa ut endast nödvändiga delar från en film och spara som en annan fil. Dubbelklicka på filmen som ska redigeras på ”PMB”, klicka sedan på [Visa redigeringspalett] på höger sida på skärmen [Trimma video] eller välj menyn [Manipulera] [Redigera] [Trimma video]. Se ”PMB-hjälp” (sid. 37) för mer information. 5 Följ instruktionerna på skärmen för att skapa en skiva. Det kan ta lång tid att skapa en skiva. Ta foton från en film Du kan spara en bild från en film som en fotofil. Dubbelklicka på filmen som ska redigeras på ”PMB”, klicka sedan på [Visa redigeringspalett] på höger sida på skärmen [Spara ram]. Se ”PMB-hjälp” (sid. 37) för mer information. Kopiera en skiva Du kan kopiera en inspelad skiva till en annan skiva med ”Video Disc Copier”. Klicka på [Start] [Alla program] [PMB] [PMB Launcher] [Skapa skiva] [Video Disc Copier] för att starta programvaran. Se hjälpen för ”Video Disc Copier” för bruksanvisning. Du kan inte kopiera filmer med högupplöst bildkvalitet (HD) genom att konvertera dem till standardupplöst bildkvalitet (STD). Du kan inte kopiera till en Blu-ray-skiva. 44 SE

Spara bilder med en extern enhet Spara bilder på extern media (DIRECT COPY) Du kan spara filmer och foton på extern media (USB-enhet), såsom en extern hårddisk. Du kan också spela upp bilder på videokameran eller en annan uppspelningsenhet. Noteringar Du behöver en USB-adapterkabel VMC-UAM1 (säljs separat) för denna åtgärd. USB-adapterkabeln VMC-UAM1 kanske inte finns tillgänglig i vissa länder/regioner. Du kan inte använda följande enheter som extern media. media med en kapacitet som överstiger 2 TB vanliga skivspelare såsom CD-eller DVD-spelare media ansluten via USB-hubb media med inbyggd USB-hubb kortläsare Du kanske inte kan använda extern media med en kodfunktion. FAT-filsystem är tillgängligt för din videokamera. Om det externa mediet formaterats till bl. a. NTFS-filsystem ska du formatera det externa mediet på din videokamera innan du använder det. Formateringsskärmen visas när det externa mediet är anslutet till videokameran. Formateringsskärmen kan visas även om du använder FAT-filsystemets externa media. Driften är inte garanterad med alla enheter som uppfyller driftkraven. Anslut videokameran till vägguttaget via den medföljande nätadaptern (sid. 13). Se det externa mediets bruksanvisning för mer information. Du hittar mer information om extern media på Sony:s webbsida för support i ditt land/region. Tips! Du kan inte importera bilder som sparats på det externa mediet med hjälp av medföljande programvara ”PMB”. 1 Anslut nätadaptern och nätkabeln till videokamerans DC IN-kontakt och vägguttaget. 2 Om det externa mediet har en nätkabel, anslut den till vägguttaget. 3 Anslut USB-adapterkabeln till det externa mediet. 4 Anslut USB-adapterkabeln till (USB)-uttaget på din videokamera. När skärmen [Create a new Image Database File.] visas, peka på [YES]. USB-adapterkabel (säljs separat) 5 Peka på [Copy.] på videokamerans skärm. Filmer och foton på videokamerans interna inspelningsmedium som inte har sparats på det externa mediet ännu kan sparas. Skärmen kommer endast att visas när det finns nyligen inspelade bilder. 45 SE Spara bilder med en extern enhet