Views
8 months ago

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HDR-XR550E - HDR-XR550E Istruzioni per l'uso Svedese

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger Fejlfinding Hvis du har problemer med videokameraet, skal du følge nedenstående trin. Kontrollér listen (s. 62 til 64), og undersøg videokameraet. Afbryd strømmen, tilslut strømmen igen efter ca. 1 minut, og tænd for videokameraet. Tryk på RESET (s. 73) med en spids genstand, og tænd videokameraet. Hvis du trykker på RESET, nulstilles alle indstillinger, herunder indstillinger for ur. Kontakt din Sony-forhandler eller det lokale, autoriserede Sonyservicecenter. Det kan være nødvendigt at initialisere eller ændre det aktuelt indbyggede optagemedie i videokameraet, afhængig af problemet. Hvis det skulle være tilfældet, slettes data, som er lagret i det indbyggede optagemedie. Sørg for at gemme dataene på det indbyggede optagemedie på et andet medie (sikkerhedskopi), før du sender videokameraet til reparation. Vi erstatter ikke tab af data på det indbyggede optagemedie. Under reparationen kontrollerer vi muligvis en lille del af de data, som er gemt på det indbyggede optagemedie, for at undersøge problemet. Din Sony-forhandler vil dog hverken kopiere eller beholde dine data. Se "Handycam" Håndbog (s. 61) for at få detaljerede oplysninger om videokameraets symptomer og "PMB Help" (s. 37) om tilslutning af videokameraet til en computer. Der er ingen strøm. Sæt et opladet batteri på videokameraet (s. 11). 62 DK Slut vekselstrømsadapteren til stikkontakten (s. 12). Videokameraet fungerer ikke, selvom det er tændt. Det tager nogle få sekunder for videokameraet at blive klar til at optage, efter at der er tændt for det. Dette er ikke en fejl. Tag vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten, eller fjern batteriet. Tilslut igen efter ca. 1 minut. Hvis videokameraet stadig ikke virker, skal du trykke på RESET (s. 73) med en spids genstand. (hvis du trykker på RESET, nulstilles alle indstillinger, herunder indstillinger for ur.) Videokameraets temperatur er ekstremt høj. Sluk videokameraet, og anbring det et køligt sted i et stykke tid. Videokameraets temperatur er ekstremt lav. Lad videokameraet stå tændt. Hvis videokameraet stadig ikke virker, skal du slukke det og anbringe det et lunt sted. Lad videokameraet stå der et stykke tid, og tænd det derefter. Videokameraet bliver varmt. Videokameraet bliver muligvis varmt under brug. Dette er ikke en fejl. Strømmen afbrydes pludseligt. Brug vekselstrømsadapteren (s. 12). Tænd kameraet igen. Oplad batteriet (s. 11). Der optages ikke billeder, når der trykkes på START/STOP eller PHOTO. Tryk på MODE for at tænde for lampen (film) eller (billeder). Dit videokamera gemmer det billede, som du lige har optaget på optagemediet. Du kan ikke lave en ny optagelse i denne periode. Optagemediet er fyldt op. Slet overflødige billeder (s. 32).

Det samlede antal filmsekvenser eller billeder overstiger videokameraets optagekapacitet. Slet overflødige billeder (s. 32). Optagelsen stopper. Videokameraets temperatur er ekstremt høj/lav. Sluk videokameraet, og anbring det et køligt/varmt sted i et stykke tid. "PMB" kan ikke installeres. Kontrollér, hvilket computermiljø eller hvilken installationsprocedure der kræves for at installere "PMB" (s. 34). "PMB" fungerer ikke korrekt. Afslut "PMB", og genstart computeren. Computeren kan ikke genkende videokameraet. Kobl alle andre enheder end tastaturet, musen og videokameraet fra computerens USB-stik. Kobl USB-kablet fra computeren og videokameraet, og genstart computeren, forbind derefter computeren og videokameraet igen i den rigtige rækkefølge. Selvdiagnosticering/ advarselsindikatorer Kontrollér følgende, hvis indikatorer vises på LCD-skærmen eller i søgeren. Hvis problemet fortsætter, selvom du flere gange har forsøgt at løse problemet, skal du kontakte en Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter. Når du kontakter dem, skal du give dem alle numrene fra de fejlkoder, der starter med C eller E. C:04: Batteriet er ikke et "InfoLITHIUM"-batteri, serie V. Brug et "InfoLITHIUM"-batteri (serie V) (s. 11). Slut vekselstrømsadapterens DC-stik korrekt til videokameraet (s. 11). C:06: Batteritemperaturen er høj. Skift batteri, eller læg det et køligt sted. C:13: / C:32: Fjern strømkilden. Tilslut den igen, og forsøg at betjene videokameraet. E:: Følg trinnene fra til på side 62. Videokameraets indbyggede harddisk er fuld. Slet unødvendige billeder på den indbyggede harddisk (s. 32). Der kan være sket en fejl på videokameraets indbyggede harddisk. Den resterende strøm på videokameraet er lav. Batteritemperaturen er høj. Skift batteri, eller læg det et køligt sted. Videokameraets temperatur stiger. Sluk videokameraet, og anbring det et varmt sted. Videokameraets temperatur er lav. Varm videokameraet op. Der er ikke isat et hukommelseskort (s. 18). Når indikatoren lyser, er der ikke tilstrækkeligt med plads til optagelse af billeder. Slet unødvendige billeder (s. 32), eller formatér hukommelseskortet efter lagring af billederne på et andet medie. DK 63 Yderligere oplysninger