Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Nepavyksta valdyti

Nepavyksta valdyti „iPod“ / „iPhone“. • Patikrinkite, ar nuėmėte apsauginį „iPod“ / „iPhone“ dėklą. • Atsižvelgiant į „iPod“ / „iPhone“ turinį gali šiek tiek užtrukti, kol jis bus pradėtas atkurti. • Išjunkite imtuvą, tada atjunkite „iPod“ / „iPhone“. Vėl įjunkite imtuvą ir iš naujo prijunkite „iPod“ / „iPhone“. • Naudojate nepalaikomą „iPod“ / „iPhone“. Jei norite sužinoti, kokių tipų įrenginiai palaikomi, žr. „Suderinami „iPod“ / „iPhone“ modeliai“ (42 psl.). Nekinta „iPhone“ skambėjimo tono garsumas. • Sureguliuokite skambėjimo garsumą „iPhone“ valdikliais. USB įrenginys Ar naudojate palaikomą USB įrenginį? • Prijungus nepalaikomą USB įrenginį gali kilti toliau nurodytų problemų. Kokie įrenginių tipai yra palaikomi, žr. „Suderinami USB įrenginiai“ (44 psl.). – USB įrenginys neatpažįstamas. – Šiame imtuve nerodomi failų arba aplankų pavadinimai. – Negalima atkurti. – Praleidžiami garsai. – Girdėti triukšmas. – Sklinda iškraipytas garsas. Garsas triukšmingas, praleidžiamas arba iškraipomas. • Išjunkite imtuvą, iš naujo prijunkite USB įrenginį, tada vėl įjunkite imtuvą. • Muzikos duomenys įrašyti su triukšmu arba garsas yra iškraipytas. USB įrenginys neatpažįstamas. • Išjunkite imtuvą, tada atjunkite USB įrenginį. Vėl įjunkite imtuvą ir iš naujo prijunkite USB įrenginį. • Prijunkite palaikomą USB įrenginį (44 psl.). • USB įrenginys veikia netinkamai. Kaip išspręsti šią problemą, žr. USB įrenginio naudojimo instrukcijoje. Nepradedama atkurti. • Išjunkite imtuvą, iš naujo prijunkite USB įrenginį, tada vėl įjunkite imtuvą. • Prijunkite palaikomą USB įrenginį (44 psl.). • Jei norite pradėti atkurti, paspauskite N. USB įrenginio nepavyksta prijungti prie (USB) prievado. • Bandote prijungti apverstą USB įrenginį. USB įrenginį junkite tinkamai jį nukreipę. Netinkamas pateikimas. •Galbūt USB įrenginyje saugomi duomenys sugadinti. • Šio imtuvo ekrane gali būti rodomi šie simboliai: – Didžiosios raidės (nuo A iki Z) – Mažosios raidės (nuo a iki z) – Skaitmenys (nuo 0 iki 9) – Simboliai (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `) Kiti ženklai gali būti rodomi netinkamai. Ilgai rodoma „Reading“ arba ilgai trunka, kol pradedama atkurti. • Toliau pateiktais atvejais failų nuskaitymo procesas gali užtrukti. – USB įrenginyje yra per daug aplankų arba failų. – Failų struktūra yra labai sudėtinga. – Viršyta atminties talpa. – Vidinė atmintis fragmentuota. Todėl rekomenduojame laikytis toliau pateiktų nurodymų. – USB įrenginyje neturi būti daugiau nei 256 aplankų (įskaitant aplanką ROOT). – Aplanke neturi būti daugiau nei 256 failų. Nepavyksta atkurti garso failo. • MP3 PRO formato MP3 failų atkurti negalima. • Garso failas yra kelių garso takelių. 106 LT

• Kai kurie AAC failai gali būti atkuriami netinkamai. • „Windows Media Audio Lossless“ ir „Professional“ formato WMA failų atkurti negalima. • Naudojant kitas nei FAT16 arba FAT32 failų sistemas suformatuoti USB įrenginiai nepalaikomi.* • Jei naudojate skaidytą USB įrenginį, galėsite atkurti tik pirmo skaidinio garso failus. • Galima atkurti ne daugiau kaip 8 lygių (įskaitant aplanką ROOT) turinį. • Aplankų skaičius viršija 256 (įskaitant ROOT aplanką). • Failų skaičius aplanke viršija 256. • Užšifruotų, slaptažodžiais apsaugotų ir pan. failų atkurti negalima. * Šis įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32, bei kai kurie USB įrenginiai gali palaikyti ne visus šiuos FAT. Išsamios informacijos ieškokite USB įrenginio naudojimo instrukcijoje arba kreipkitės į gamintoją. Tinklo ryšys Imtuvo nepavyksta prijungti prie WPS naudojant belaidžio LAN ryšį. • Jei prieigos taškas nustatytas kaip WEP, prisijungti prie tinklo naudodami WPS negalėsite. Naudodami prieigos taško paiešką suraskite prieigos tašką, tada sukonfigūruokite tinklą. Rodomas klaidos pranešimas. • Sužinokite klaidos pobūdį. Žr. „Tinklo funkcijų pranešimų sąrašas“ (71 psl.). Nepavyksta prisijungti prie tinklo. • Patikrinkite tinklo būseną. Žr. dalį „Informacija“, tada atlikdami 2 veiksmą pasirinkite nuostatą „Physical Connection“ (90 psl.). Jei rodoma „Connection Fail“, dar kartą sukonfigūruokite tinklo ryšį (55 psl.). • Jei sistema prijungta naudojant belaidį tinklą, perkelkite imtuvą ir belaidžio LAN maršrutizatorių / prieigos tašką arčiau vienas kito, tada sukonfigūruokite dar kartą. • Patikrinkite belaidžio LAN maršrutizatoriaus / prieigos taško nuostatas ir sukonfigūruokite dar kartą. Išsamią informaciją apie įrenginių nuostatas rasite įrenginių naudojimo instrukcijose. • Įsitikinkite, kad naudojate belaidžio LAN maršrutizatorių / prieigos tašką. • Belaidžius tinklus veikia mikrobangų krosnelių ir kitų įrenginių skleidžiamas elektromagnetinė spinduliuotė. Patraukite įrenginį toliau nuo šių įrenginių. • Įsitikinkite, kad belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos taškas įjungtas. Nepavyksta valdyti imtuvo naudojant įrenginį, kuriame įdiegta „TV SideView“. • Įjungus imtuvą gali prireikti daug laiko, kol jis bus prijungtas prie tinklo. Šiek tiek palaukite ir dar kartą pabandykite naudoti „TV SideView“. • Įsitikinkite, kad meniu „Network Settings“ nuostata „Network Standby“ nustatyta kaip „On“, kad „TV SideView“ galėtumėte naudoti vos tik įjungę imtuvą. Nepavyksta pasirinkti meniu „Network Settings“. • Įjungę imtuvą šiek tiek palaukite, tada dar kartą pasirinkite meniu „Network Settings“. Pagrindinis tinklas Nepavyksta prisijungti prie tinklo. • Įsitikinkite, kad belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos taškas įjungtas. • Įsitikinkite, kad serveris įjungtas. Papildoma informacija 107 LT