Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

4 Kai rodoma ,

4 Kai rodoma , pasirinkite [Networking…] (tinklinis sujungimas). 9 Jei lange [Media Sharing] (medijos bendrinimas) nepažymėta [Share my media] (bendrinti mano mediją), pažymėkite [Share my media] (bendrinti mano mediją) ir pasirinkite [OK] (gerai). Rodomas galimų prijungti įrenginių sąrašas. Parodomas ekranas [Network and Sharing Center] (tinklo ir bendrinimo centras). 5 Pasirinkite [Customize] (tinkinti). 10 Pasirinkite [Settings…] (parametrai...), rodomą šalia [Share my media to:] (bendrinti mano laikmeną su:). 11 Pažymėkite [Allow new devices and computers automatically] (leisti naujus įrenginius ir kompiuterius automatiškai) ir pasirinkite [OK] (gerai). Parodomas ekranas [Set Network Location] (nustatyti tinklo vietą). 6 Pažymėkite [Private] (privatus) ir pasirinkite [Next] (pirmyn). 7 Įsitikinkite, kad [Location type] (vietos tipas) pakeistas į [Private] (privatus) ir pasirinkite [Close] (uždaryti). 8 Įsitikinkite, kad lange [Network and Sharing Center] (tinklo ir bendrinimo centras) rodoma [(Private network)] (privatusis tinklas) ir uždarykite langą. Pastaba Įsitikinę, kad imtuvas gali prisijungti prie serverio ir paleisti serveryje laikomą garso turinį, panaikinkite elemento žymėjimą. 12 Atnaujinkite serverių sąrašą. Kai nustatymai baigti, atnaujinkite imtuvo serverių sąrašą ir iš jo pasirinkite šį serverį. Išsamią informaciją apie serverio pasirinkimą žr. „Kaip atnaujinti serverių sąrašą“ (60 psl.). Kaip atnaujinti serverių sąrašą Kai prie pagrindinio tinklo pridedate naują serverį arba sąraše nerandate norimo serverio, atnaujinkite serverių sąrašą. 1 Kai rodomas serverių sąrašas, paspauskite OPTIONS. 2 Pasirinkite „Refresh“, tada paspauskite . Parodomas atnaujintas serverių sąrašas. 60 LT

Patarimas Imtuvas saugo paskutinių 5 prijungtų serverių istoriją, šie serveriai rodomi serverių sąrašo viršuje. Serverių sąraše gali būti rodoma iki 20 serverių. Kaip ištrinti serverį iš serverių sąrašo 1 Kai rodomas serverių sąrašas, pasirinkite serverį, kurį norite ištrinti, tada paspauskite OPTIONS. Bus parodytas parinkčių meniu. 2 Pasirinkite „Delete“, tada paspauskite . TV ekrane rodomas patvirtinimo ekranas. 3 Pasirinkite „OK“, tada paspauskite . Parodoma „Completed“ ir pasirinktas serveris ištrinamas. Pastaba Net jei ištrinsite serverį iš serverių sąrašo, jei imtuvas ras jį tinkle (pvz., kai atnaujinate serverių sąrašą), serveris vėl bus rodomas sąraše. Serveryje saugomo garso turinio leidimas Imtuvu galite leisti serveryje laikomą MP3, Linear PCM, WMA, FLAC ir AAC* formatų garso turinį. Garso turinys, kuriame numatyta autorių teisių apsauga („Digital Rights Management“), negali būti paleistas šiame imtuve. * Imtuvas gali leisti tik tuos AAC failus, kurių plėtiniai yra „.m4a“, „.mp4“ arba „.3gp“. Serveris Šis imtuvas HOME NETWORK SHUFFLE REPEAT DISPLAY RETURN O N X 1 Paspauskite HOME NETWORK. TV ekrane parodomas serverių sąrašas. Jei paskutinis pasirinktas elementas (grojaraštis, albumas, aplankas ir t. t.) parodomas TV ekrane, kelis kartus paspauskite RETURN O, kol bus rodomas serverių sąrašas. Jei parodomas užrašas „No server is available“ arba kai sąraše esančio serverio naudoti negalima, paspauskite OPTIONS. Pasirinkite „Refresh“, tada paspauskite . Parodomas atnaujintas serverių sąrašas. Patarimas ALPHABET SEARCH V/v/B/b, OPTIONS HOME ./> x Pagrindiniame meniu galite pasirinkti dalyje „Listen“ esančią parinktį HOME NETWORK. 2 Pasirinkite serverį, kuriame yra norimas atkurti turinys. TV ekrane parodomas turinio sąrašas. Pastaba Jei serverio įrenginys palaiko „Wake-on- LAN“ standartą, imtuvas automatiškai įjungia serverį. Jei serveris nepalaiko „Wakeon-LAN“ standarto, iš anksto įjunkite serverį. Išsamią informaciją apie serverio „Wake-on-LAN“ nustatymą arba valdymą žr. naudojimo instrukcijoje arba serverio žinyne. Kaip naudotis tinklo funkcijomis 61 LT