Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Imtuvo palaikomi

Imtuvo palaikomi skaitmeninio garso formatai Skaitmeninio garso formatai, kuriuos gali dekoduoti šis imtuvas, priklauso nuo prijungtos įrangos skaitmeninės garso išvesties lizdų. Šis imtuvas palaiko toliau nurodytus garso formatus. Garso formatas [Display] „Dolby Digital“ [DOLBY D] Dolby Digital EX [DOLBY D EX] „Dolby Digital Plus“ a) [DOLBY D +] „Dolby TrueHD“ a) [DOLBY HD] DTS [DTS] DTS-ES [DTS-ES] DTS 96/24 [DTS 96/24] DTS-HD „High Resolution Audio“ a) [DTS-HD HR] DTS-HD „Master Audio“ a)b) [DTS-HD MA] DSD a) [DSD] Kelių kanalų tiesinė PCM a) [PCM] Didžiausias kanalų skaičius Atkūrimo įrangos ir imtuvo jungtis COAXIAL/OPTICAL HDMI 5.1 a a 6.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 a a 6.1 a a 5.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 × a 7.1 × a a) Jei atkūrimo įranga neatitinka formato, garso signalai išvedami kitu formatu. Išsamios informacijos žr. atkūrimo įrangos naudojimo instrukcijoje. b) Signalai, kurių diskretizavimo dažnis 96 kHz arba didesnis, atkuriami 96 kHz arba 88,2 kHz dažniu. 18 LT

Jungtys 1: Kaip montuoti garsiakalbius Jungtys Šiame imtuve galima naudoti iki 7.2 kanalų sistemą (7 garsiakalbiai ir 2 žemųjų dažnių garsiakalbiai). Garsiakalbių sistemos konfigūravimo pavyzdys 7.1 kanalų garsiakalbių sistema naudojant galinius erdvinio garso garsiakalbius Galite mėgautis tikrovišku DVD ar „Blu-ray Disc“ programine įranga įrašyto garso atkūrimu naudodami 7 kanalų (6.1) arba 8 kanalų (7.1) formatą. • 6.1 kanalų garsiakalbių išdėstymas Galinį erdvinio garso garsiakalbį pastatykite už klausymosi padėties. A Priekinis garsiakalbis (kairysis) B Priekinis garsiakalbis (dešinysis) C Centrinis garsiakalbis D Erdvinio garso garsiakalbis (kairysis) E Erdvinio garso garsiakalbis (dešinysis) F Galinis erdvinio garso garsiakalbis (kairysis)* G Galinis erdvinio garso garsiakalbis (dešinysis)* H Priekinis viršutinis garsiakalbis (kairysis)* I Priekinis viršutinis garsiakalbis (dešinysis)* J Žemųjų dažnių garsiakalbis * Vienu metu negalite naudoti galinių erdvinio garso garsiakalbių ir priekinių viršutinių garsiakalbių. 5.1 kanalų garsiakalbių sistema Norint visapusiškai mėgautis erdviniu kelių kanalų garsu kaip kino teatre, reikia naudoti penkis garsiakalbius (du priekinius, centrinį ir du erdvinio garso garsiakalbius) ir žemųjų dažnių garsiakalbį. • 7.1 kanalų garsiakalbių išdėstymas Galinius erdvinio garso garsiakalbius pastatykite kaip parodyta tolesniame paveikslėlyje. Kampas A turi būti vienodas. 19 LT