Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Pranešimas ir

Pranešimas ir paaiškinimas Device list is full Nebegalima užregistruoti daugiau įrenginių į įrenginių sąrašą. No server is available Tinkle nėra serverių, prie kurių imtuvas gali prisijungti. Pabandykite atnaujinti serverių sąrašą (60 psl.). No track is found Pasirinktame aplanke arba serveryje nėra leistinų failų. Not found Serveryje nėra elementų, atitinkančių raktažodį. Not in use Atliekamas draudžiamas veiksmas. SEN Pranešimas ir paaiškinimas Cannot connect to server Imtuvui nepavyksta prisijungti prie serverio. Cannot get data Imtuvas negali gauti turinio iš serverio. Cannot play Dėl nepalaikomo failo formato arba atkūrimo apribojimų imtuvui nepavyko atkurti paslaugos arba stoties. Data error • Jūs mėginote atkurti neatkuriamą failą. • Imtuvas neatpažįsta serveryje esančių duomenų. Software update is required Ši paslauga negalima naudojant šią imtuvo programinės įrangos versiją. Norėdami gauti daugiau informacijos apie programinės įrangos atnaujinimą, apsilankykite šioje svetainėje: http://munlimited.com/home Pranešimas ir paaiškinimas No preset station is stored Imtuve nesaugoma jokia pasirinktu išankstinio nustatymo numeriu pažymėta stotis. No service is available Nėra paslaugų teikėjo. Not available • Pasirinkta paslauga negalima. • Atliekamas negalimas veiksmas. Not in use Atliekamas draudžiamas veiksmas. Programinės įrangos atnaujinimas Pranešimas ir paaiškinimas Cannot connect Imtuvas negali pasiekti serverio, kad atsiųstų naujausią programinės įrangos versiją. Įeikite į nustatymų meniu ir dar kartą atnaujinkite programinę įrangą (70 psl.). Cannot download Atliekant programinės įrangos atnaujinimą imtuvui nepavyko įdiegti atnaujintų duomenų. Įeikite į nustatymų meniu ir dar kartą atnaujinkite programinę įrangą (70 psl.). 72 LT

Kaip ieškoti elemento naudojant raktažodį Kai TV ekrane parodomas sąrašas (pvz., atlikėjų, garso takelių sąrašas ir t. t.), norėdami rasti norimą elementą galite įvesti raktažodį. Ieškoti pagal raktažodį galima tik tada, kai pasirinkta „Home Network“ arba SEN funkcija. Skaitiniai / tekstiniai mygtukai ALPHABET SEARCH ALPHABET NEXT ALPHABET PREV Raktažodį gali sudaryti daugiausia 15 ženklų. Pastaba Įveskite raktažodį, kuris atitinka raides, ieškomo žodžio pradžią arba ieškomo produkto pavadinimą. Kai imtuvas ieško elemento, artikelis „The“ pavadinimo pradžioje ir tarpas po jo bus ignoruojami. 3 Paspauskite . Bus parodytas raktažodį atitinkantis elementas. Jei rodomas elementas nėra tas, kurio ieškote, paspauskite ALPHABET PREV arba ALPHABET NEXT, kad būtų rodomas ankstesnis arba kitas elementas. 4 Kartokite 1–3 veiksmus, kol rasite norimą elementą . 5 Pasirinkite norimą garso takelį, tada paspauskite . Pradedama atkurti. SHIFT 1 Kai TV ekrane rodomas elementų sąrašas (pvz., atlikėjų, garso takelių sąrašas ir t. t.), paspauskite ALPHABET SEARCH. TV ekrane rodomas raktažodžių įvesties ekranas. 2 Norėdami įvesti raktažodį, nuspauskite SHIFT, tada spauskite skaitinius / tekstinius mygtukus. Kaip naudotis tinklo funkcijomis 73 LT