Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Kaip imtuvo TV

Kaip imtuvo TV transliacijos klausytis kelių kanalų erdviniu garsu *Prijunkite D, jei jūsų TV suderinamas su funkcija „Audio Return Channel“ (ARC). „HDMI Settings“ meniu funkciją „Control for HDMI“ būtinai nustatykite į „On“ (75 psl.). Jei garso signalą norite pasirinkti naudodami bet kokį, išskyrus HDMI, kabelį (pvz., optinį skaitmeninį laidą arba garso laidą), naudodami INPUT MODE įjunkite garso įvesties režimą (78 psl.). **Jeigu jūsų TV nesuderinamas su funkcija ARC, prijunkite A arba B. Būtinai išjunkite TV garsą arba įjunkite TV nutildymo funkciją. Pastabos • Atsižvelgiant į TV ir antenos prijungimo būseną, vaizdas TV ekrane gali būti iškraipytas. Tokiu atveju pastatykite anteną toliau nuo imtuvo. • Jungdami optinius skaitmeninius laidus kištukus įkiškite iki galo, kad jie užsifiksuotų. • Optinių skaitmeninių laidų nelankstykite ir neriškite. Patarimai • Visi skaitmeniniai garso lizdai suderinami su 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ir 96 kHz diskretizavimo dažniais. • Kai, norėdami išvesti TV garsą iš prie imtuvo prijungtų garsiakalbių, TV garso išvesties lizdą sujungiate su imtuvo TV IN lizdais, TV garso išvesties lizdą nustatykite kaip „Fixed“, jei jį galima perjungti į „Fixed“ arba „Variable“. Jei garso norite klausytis per TV Jei TV nepalaiko funkcijos „System Audio Control“, „HDMI Settings“ meniu „HDMI Audio Out“ nustatykite į TV+AMP (89 psl.). 4a: Kaip prijungti vaizdo įrangą Kaip naudoti HDMI jungtį „High-Definition Multimedia Interface“ (HDMI) – sąsaja, kuria vaizdo ir garso signalai perduodami skaitmeniniu formatu. Valdymą galima supaprastinti prijungus su „Sony“ „BRAVIA Sync“ suderinamą įrangą HDMI kabeliais. Žr. „„BRAVIA Sync“ funkcijos“ (74 psl.). HDMI savybės • HDMI ryšiu perduodami skaitmeniniai garso signalai gali būti išvedami iš prie imtuvo prijungtų garsiakalbių. Šis signalas palaiko „Dolby Digital“, DTS, DSD ir tiesinį PCM. Išsamią informaciją žr. „Imtuvo palaikomi skaitmeninio garso formatai“ (18 psl.). • Naudojant HDMI jungtį, imtuvu galima priimti 192 kHz arba žemesnių diskretizavimo dažnių kelių kanalų tiesinį PCM (iki 8 kanalų). • Šis imtuvas palaiko „High Bitrate Audio“ („DTS-HD Master Audio“, „Dolby TrueHD“), „Deep Color“ („Deep Colour“), „x.v.Color“ („x.v.Colour“), 4K ir 3D perdavimą. • Jei norite mėgautis 3D vaizdais, didelės spartos HDMI kabeliais prijunkite prie imtuvo su 3D suderinamą TV ir vaizdo įrangą („Blu-ray Disc“ leistuvą, „Blu-ray Disc“ įrašymo įrenginį, „PlayStation 3“ ir pan.), užsidėkite 3D akinius ir atkurkite su 3D suderinamą turinį. • Jei norite mėgautis 4K (HDMI BD, GAME ir VIDEO įvesties) vaizdais, didelės spartos HDMI kabeliais prijunkite prie imtuvo su 4K suderinamą TV ir vaizdo įrangą („Blu-ray Disc“ leistuvą ir pan.) ir atkurkite su 4K suderinamą turinį. • Galite žiūrėti per HDMI BD, DVD, GAME ir VIDEO įvedamą vaizdą kaip „vaizdas vaizde“ peržiūrą. 24 LT

Pastabos dėl HDMI jungčių • Atsižvelgiant į TV arba vaizdo įrangą, 4K arba 3D vaizdai gali būti nerodomi. Išsiaiškinkite, kokius HDMI vaizdo įrašų formatus palaiko imtuvas (114 psl.). • Išsamią informaciją žr. kiekvienos prijungtos įrangos naudojimo instrukcijoje. Kaip prijungti kelių rūšių skaitmeninę įrangą, jei nerandate nenaudojamo įvesties lizdo Žr. „Kaip naudoti kitus garso įvesties lizdus („Audio Input Assign“)“ (78 psl.). Jungtys Kai jungiate laidus • Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą). • Nebūtina prijungti visų laidų. Junkite atsižvelgdami į jungiamoje įrangoje įrengtus lizdus. • Naudokite didelės spartos HDMI kabelį. Jei naudojate standartinį HDMI kabelį, 1080p, „Deep Color“ („Deep Colour“), 4K arba 3D vaizdai gali būti rodomi netinkamai. • Nerekomenduojama naudoti HDMI- DVI konvertavimo kabelio. Prie DVI-D įrangos prijungus HDMI-DVI konvertavimo kabelį garsas ir (arba) vaizdas gali būti neatkuriamas. Jei garsas pateikiamas netinkamai, prijunkite atskirus garso laidus arba skaitmeninius jungiamuosius laidus, tada „Input Settings“ meniu nustatykite „Audio Input Assign“ (78 psl.). • Jungdami optinius skaitmeninius laidus kištukus įkiškite iki galo, kad jie užsifiksuotų. • Optinių skaitmeninių laidų nelankstykite ir neriškite. Patarimas Visi skaitmeniniai garso lizdai suderinami su 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz ir 96 kHz diskretizavimo dažniais. 25 LT