Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Pagrindinių meniu

Pagrindinių meniu apžvalga Meniu piktograma Watch Listen Sound Effects Nustatymai Aprašas Pasirenkamas į imtuvą įvedamas vaizdo šaltinis (40 psl.). Pasirenkama muzika iš SA-CD / CD, USB įrenginio, pagrindinio tinklo arba SEN (40 psl.). Taip pat per įtaisytą imtuvą galite klausytis FM / AM radijo. Galite mėgautis garso efektais, kuriuos išgauti padeda įvairios patentuotos „Sony“ technologijos arba funkcijos (50 psl.). Reguliuojami imtuvo nustatymai (81 psl.). Pagrindiniai veiksmai Kaip leisti iš įvesties šaltinio įrangos ?/1 Įvesties mygtukai V/v/B/b, OPTIONS HOME 2 +/– SOUND FIELD +/– 1 Paspauskite HOME. TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu. 2 Pasirinkite „Watch“ arba „Listen“ ir paspauskite . TV ekrane atveriamas meniu elementų sąrašas. 3 Pasirinkite norimą įrangą ir paspauskite . 4 Įjunkite įrangą ir atkurkite turinį. 40 LT

5 Paspauskite 2 +/– ir sureguliuokite garsumą. Taip pat galima naudoti imtuvo mygtuką MASTER VOLUME. 6 Jei norite mėgautis erdviniu garsu, paspauskite SOUND FIELD +/–. Taip pat galite naudoti imtuvo valdiklį A.F.D. / 2CH, MOVIE arba MUSIC. Išsamią informaciją žr. 50 psl.. Patarimai • Norėdami pasirinkti pageidaujamą įrangą, galite pasukti imtuvo valdiklį INPUT SELECTOR arba paspausti nuotolinio valdymo pulto įvesties mygtukus. • Galite reguliuoti garsumą naudodami imtuvo rankenėlę MASTER VOLUME arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką 2 +/–. Kaip greitai sureguliuoti garsumą – Sukite rankenėlę greitai. – Laikykite mygtuką nuspaudę. Kaip atlikti tikslius keitimus – Sukite rankenėlę lėtai. – Paspaudę mygtuką iš karto atleiskite. Kaip suaktyvinti nutildymo funkciją Paspauskite . Nutildymo funkcija bus išjungta, jei atliksite vieną iš toliau nurodytų veiksmų. • Paspauskite dar kartą. • Pakeiskite garsumą. •Išjungsite imtuvą. • Atliksite „Auto Calibration“. Jei norite išvengti garsiakalbių gedimo Prieš išjungdami imtuvą būtinai sumažinkite garsumo lygį. Pagrindiniai veiksmai 41 LT