Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Kaip nustatyti

Kaip nustatyti garsiakalbius Kaip nustatyti galinius erdvinio garso garsiakalbius Galite perjungti naudojamus garsiakalbius, prijungtus prie prievadų SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B, pagal tai, kaip juos ruošiatės naudoti. Pastaba Šį nustatymą galima pasirinkti tik tada, kai „Speaker Pattern“ nustatytas kaip nenaudojantis galinių ir priekinių erdvinio garso garsiakalbių. 1 Paspauskite HOME. TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu. 2 Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite „Settings“, tada paspauskite . 3 Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite „Speaker Settings“, tada paspauskite . 4 Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite „SB Assign“, tada paspauskites . 5 Pasirinkite pageidaujamą garsiakalbio sąranką, tada paspauskite . • Speaker B: jeigu prie išvadų SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B prijungėte papildomą priekinių garsiakalbių sistemą, pasirinkite „Speaker B“. • Bi-Amp: jeigu priekinius garsiakalbius prie išvadų SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B prijungėte naudodami dvikanalio stiprintuvo jungtį, pasirinkite „Bi-Amp“. • Off: jei galinius erdvinio garso arba priekinius viršutinius garsiakalbius prijungiate prie išvadų SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B, pasirinkite „Off“. Kaip pasirinkti priekinius garsiakalbius Galite pasirinkti pagrindinius priekinius garsiakalbius. Šiuos veiksmus atlikite imtuvo mygtukais. SPEAKERS Kelis kartus paspauskite SPEAKERS, kad pasirinktumėte pagrindinę priekinių garsiakalbių sistemą. Pagal ekrano skydelio indikatorių galite patikrinti pasirinktus garsiakalbių išvadus. Indikatoriai Pasirinkti garsiakalbiai SP A SP B* SP A+B* Garsiakalbis prijungtas prie jungčių SPEAKERS FRONT A. Prie išvadų SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B prijungtas garsiakalbis. Garsiakalbis prijungtas ir prie išvadų SPEAKERS FRONT A, ir prie SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B (lygiagretusis jungimas). Ekrano skydelyje parodoma SPK OFF. Iš jokių garsiakalbių prievadų neišvedami jokie garso signalai. * Norėdami pasirinkti „SP B“ arba „SP A+B“, „Speaker Settings“ meniu „SB Assign“ nustatykite į „Speaker B“ (85 psl.). Pastaba Kai prijungtos ausinės, šio nustatymo negalima pasirinkti. 34 LT

Kaip atšaukti „Auto Calibration“ Kad atšauktumėte funkciją „Auto Calibration“, vykstant matavimo procesui atlikite toliau nurodytus veiksmus. –Paspauskite ?/1. – Spauskite nuotolinio valdymo pulto įvesties mygtukus arba pasukite imtuvo INPUT SELECTOR. –Paspauskite . – Paspauskite imtuvo mygtuką SPEAKERS. – Pakeiskite garsumo lygį. – Prijunkite ausines. Kaip nustatyti imtuvą neautomatiškai Žr. „Kaip reguliuoti nustatymus“ (81 psl.). Kaip sukonfigūruoti imtuvo tinklo nustatymus Kad būtų galima naudotis pagrindinio tinklo, SEN, „AirPlay“ ir PARTY STREAMING funkcijomis, turi būti teisingai nustatyti imtuvo tinklo nustatymai. Kaip naudoti laidinį LAN ryšį DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Paspauskite HOME. TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu. 2 Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite „Settings“, tada paspauskite . 3 Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite „Network Settings“, tada paspauskite . 4 Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite „Internet Settings“, tada paspauskite . 5 Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite „Wired Setup“, tada paspauskite . Jei TV ekrane parodomas pranešimas „Change Settings?“, pasirinkite „OK“, tada paspauskite . 6 Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite „Auto“, tada paspauskite . TV ekrane parodoma IP nustatymų informacija. Jeigu naudojate fiksuotą IP adresą Pasirinkite „Custom“, tada paspauskite . TV ekrane rodomas „IP Address Setting“. Paspauskite . Paspausdami V/v pasirinkite „IP Address“ reikšmę. Paspauskite b, kad galėtumėte nurodyti kitos padėties reikšmę. Paspausdami išjunkite žymeklį. Tada įveskite „Subnet Mask“ ir „Default Gateway“ reikšmes. Paspauskite b, kad pereitumėte į puslapį „DNS Settings“. Tada įveskite „Primary DNS“ ir „Secondary DNS“ reikšmes. 7 Paspauskite b. TV ekrane rodomas pranešimas „Connecting to the Internet“. Užbaigus tinklo nustatymus, rodomas pranešimas „Network setup is completed“. Norėdami grįžti į meniu „Network Settings“, paspauskite . (Atsižvelgiant į tinklo aplinką, tinklo nustatymai gali užtrukti.) 8 Nustatykite serverį. Norėdami klausytis garso turinio, laikomo serveryje, turite nustatyti savo serverį (55 psl.). Kaip paruošti imtuvą 35 LT