Views
5 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Kaip pamatyti

Kaip pamatyti informaciją ekrano skydelyje Ekrano skydelyje pateikiama įvairi imtuvo būsenos informacija, pvz., garso laukas. 1 Pasirinkite įvestį, kurios informaciją norite patikrinti. 2 Paspauskite AMP, o tada kelis kartus – DISPLAY. Kiekvieną kartą paspaudus DISPLAY, ekranas pasikeičia toliau nurodyta tvarka. Įvesties pavadinimas 1) t Pasirinkta įvestis t Esamasis taikomas garso laukas 2) t Garsumo lygis t Srauto informacija 3) Klausantis FM ir AM radijo Iš anksto nustatytos stoties pavadinimas 1) t Dažnis t Šiuo metu taikomas garso laukas 2) t Garsumo lygis Priimant RDS transliaciją (Tik Europai ir Australijai skirti modeliai) Programos arba iš anksto nustatytos stoties pavadinimas 1) t Dažnis, diapazonas ir iš anksto nustatytos stoties numeris t Šiuo metu taikomas garso laukas 2) t Garsumo lygis 1) Pavadinimas rodomas tik tada, jei jis priskirtas įvesčiai arba iš anksto nustatytai stočiai. Pavadinimas nerodomas, jei, užuot jį įvedus, buvo paliktas tuščias laukelis arba jis sutampa su įvesties pavadinimu. 2) Kai suaktyvinama funkcija „Pure Direct“, parodoma „PURE.DIRECT“. 3) Srauto informacija gali būti nerodoma. Pastaba Kai kurių kalbų ženklai ar simboliai gali būti nerodomi. 98 LT

Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą Kaip iš naujo priskirti įvesties mygtukus Galite pakeisti numatytuosius įvesties mygtukų nustatymus, kad jie atitiktų sistemos įrangą. Pavyzdžiui, jei prijungiate „Blu-ray Disc“ leistuvą prie imtuvo lizdo SAT/CATV, galite nustatyti, kad jis būtų valdomas šio nuotolinio valdymo pulto mygtuku SAT/CATV. Pastaba Negalite iš naujo priskirti įvesties mygtukų TV, FM, AM, USB, HOME NETWORK, SEN. TV ?/1 3 Vadovaudamiesi toliau pateikta lentele, paspauskite norimos kategorijos atitinkamą mygtuką, tada atleiskite TV ?/1. Pavyzdys: paspauskite 1, tada atleiskite TV ?/1. Dabar SAT/CATV mygtuku galite valdyti „Blu-ray Disc“ leistuvą. Kategorija Paspauskite „Blu-ray Disc“ leistuvas 1 (komandų režimas BD1) a) „Blu-ray Disc“ įrašymo 2 įrenginys (komandų režimas BD3) a) DVD leistuvas (komandų režimas DVD1) DVD įrašymo įrenginys 4 (komandų režimas DVD3) b) VCR 5 (komandų režimas VTR3) c) CD grotuvas 6 3 Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą Skaičių mygtukai Įvesties mygtukai 1 Laikydami nuspaudę įvesties mygtuką, kurio priskyrimą norite pakeisti, nuspauskite TV ?/1. Pavyzdys: laikydami nuspaudę SAT/CATV, nuspauskite TV ?/1. 2 Kol TV ?/1 mygtuką laikote nuspaudę, atleiskite įvesties mygtuką. Pavyzdys: kol laikote nuspaudę mygtuką TV ?/1, atleiskite SAT/CATV. a) Išsamią informaciją apie nustatymą BD1 arba BD3 žr. prie „Blu-ray Disc“ leistuvo arba įrašymo įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje. b) „Sony“ DVD įrašymo įrenginiai valdomi naudojant nustatymą DVD1 arba DVD3. Išsamios informacijos žr. prie DVD įrašymo įrenginio pridėtoje naudojimo instrukcijoje. c) „Sony“ VCR įrenginiai valdomi naudojant nustatymą VTR 3, atitinkantį VHS. 99 LT