Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Jei naudojate

Jei naudojate operacinę sistemą „Windows 8“ Skiltyje [Settings] (parametrai) pasirinkite [Control Panel] (valdymo skydas). Šioje dalyje paaiškinta, kaip operacinėje sistemoje „Windows 8“ nustatyti gamintojo įdiegtą „Windows Media Player 12“ leistuvą. Kaip naudoti „Windows Media Player 12“, žr. „Windows Media Player 12“ žinyną. 1 Eikite į valdymo skydelį Skiltyje [Start] (pradėti) pasirinkite [All Apps] (visos programėlės). Pasirinkite [Control Panel] (valdymo skydas). 2 Skiltyje [Network and Internet] (tinklas ir internetas) pasirinkite [View network status and tasks] (rodyti tinklo būseną ir užduotis). Parodomas ekranas [Network Sharing Center] (tinklo bendrinimo centras). Patarimas Jei ekrane nerodomas elementas, pamėginkite valdymo skyde pakeisti ekrano tipą. Patarimas Jei operacinės sistemos „Windows 8“ ekranas nerodomas, kaip parodyta pirmiau, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 56 LT

3 Pasirinkite [Change advanced sharing settings] (keisti išplėstinius bendrinimo nustatymus). 6 Pasirinkite [Allow All] (leisti viską). Atveriamas langas [Allow All Media Devices] (lesti visus medijos įrenginius). Jei vietiniame tinkle visi įrenginiai nustatyti kaip [Allowed] (leista), pasirinkite [OK] (gerai) ir uždarykite langą. 4 Iš dalies „Media streaming“ (srautinis medijos perdavimas) pasirinkite [Choose media streaming options] (pasirinkti srautinio medijos perdavimo parinktis). 5 Jei lange [Media streaming options] (srautinio medijos perdavimo parinktys) parodoma [Media streaming is not turned on] (srautinis medijos perdavimas neįjungtas), pasirinkite [Turn on media streaming] (įjungti srautinį medijos perdavimą). 7 Pasirinkite [Allow all computers and media devices] (leisti visus kompiuterius ir medijos įrenginius). 8 Norėdami uždaryti langą, pasirinkite [Next] (pirmyn) ir [Finish] (baigti). 9 Atnaujinkite serverių sąrašą. Kai nustatymai baigti, atnaujinkite imtuvo serverių sąrašą ir iš jo pasirinkite šį serverį. Išsamią informaciją apie serverio pasirinkimą žr. „Kaip atnaujinti serverių sąrašą“ (60 psl.). Kaip naudotis tinklo funkcijomis 57 LT