Views
9 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Kaip įjungti funkciją

Kaip įjungti funkciją PARTY Galite įjungti funkciją PARTY, kad įrenginiai, kuriuose yra funkcija PARTY STREAMING, galėtų leisti tokią pačią muziką, nors ir yra skirtinguose kambariuose. 1 Įsitikinkite, kad įrenginiai, vadinami PARTY svečiais, įjungti ir paruošti prisijungti prie PARTY. 2 Leiskite norimą garso šaltinį. Visų šiame imtuve esančių garso šaltinių garso turinys gali būti transliuojamas. Pastabos • Šiame imtuve transliuoti galima tik garso turinį. Kai įrenginys veikia kaip PARTY šeimininkas, vaizdo signalai neišvedami į TV, o garso signalai supaprastinami iki 2 kanalų. Tokiu atveju kaip garso lauką galite pasirinkti „2ch Stereo“. • Kai įjungiate funkciją PARTY kaip PARTY šeimininkas, toliau nurodytais atvejais tarp garso išvesties ir vaizdo rodymo gali atsirasti laiko tarpas. –Naudojama garso grįžties kanalo funkcija (ARC) – Įrangos vaizdo išvestis yra prijungta prie TV, o garso išvestis yra prijungta prie skaitmeninių arba analoginių imtuvo garso įvesties lizdų. • Šaltinių, kuriems taikoma autorių teisių apsauga, negalima transliuoti. 3 Paspauskite PARTY START. Ekrano skydelyje rodoma START.PARTY. Imtuvas pradeda PARTY transliavimą kaip PARTY šeimininkas. Kaip išjungti funkciją PARTY Paspauskite PARTY CLOSE. Kaip prisijungti prie PARTY Imtuvas gali prisijungti prie PARTY, kuris buvo pradėtas kitame įrenginyje, todėl net skirtinguose kambariuose galėsite klausytis tos pačios muzikos. Kai PARTY šeimininke įjungta funkcija PARTY, paspauskite PARTY JOIN ir imtuvas prisijungs prie PARTY kaip PARTY svečias. Jei norite išeiti iš PARTY Paspauskite PARTY LEAVE. Pastabos • Prisijungti prie PARTY negalėsite tokiais atvejais: – šiame imtuve įjungta funkcija PARTY; – jūs jau prisijungėte prie kito PARTY. •Jei paspausite PARTY JOIN, kai funkcija PARTY niekur neįjungta, bet veikia su funkcija PARTY STREAMING suderinamas įrenginys, jis taps PARTY šeimininku, o imtuvas bus prijungtas prie PARTY kaip PARTY svečias. • Kai įrenginys prijungiamas prie PARTY, PARTY svečio įrenginio funkcija automatiškai perjungiama į HOME NETWORK. Net jei PARTY svečio įrenginys išeina iš PARTY, funkcija lieka nustatyta į HOME NETWORK. Patarimas Jei „Network Standby“ nustatyta į „On“, imtuvas automatiškai įjungiamas ir prijungiamas prie PARTY, kai PARTY šeimininkas įjungia funkciją PARTY. 68 LT

Transliavimas iš „iTunes“, naudojant „AirPlay“ Naudodamiesi belaidžiu tinklu, šiuo imtuvu galite atkurti garso turinį, esantį tokiuose „iOS“ įrenginiuose kaip „iPhone“, „iPod touch“ ar „iPad“ arba jūsų asmeniniame kompiuteryje esančioje programoje „iTunes Library“. 1 Bakstelėkite arba spustelėkite „iOS“ įrenginio ekrano apatiniame dešiniajame kampe arba „iTunes“ lange esančią piktogramą . [„iOS“ įrenginys] Asmeninis kompiuteris „iPhone“ / „iPod touch“ / „iPad“ [„iTunes“] Suderinami „iPod“ / „iPhone“ / iPad modeliai „iPhone 4S“, „iPhone 4“, „iPhone 3GS“, „iPod touch“ (2-osios, 3-iosios ar 4-osios kartos), „iPad“, „iPad 2“, 3-iosios kartos „iPad“, kuriame veikia 4.2 arba naujesnė „iOS“ versija, ir „Mac“ arba asmeninis kompiuteris, kuriame įdiegta 10.1 arba naujesnė „iTunes“ versija. Pastabos • Daugiau informacijos apie palaikomas „iOS“ arba „iTunes“ versijas žr. šiame puslapyje esančiame skyrelyje “Suderinami „iPod“ / „iPhone“ / iPad modeliai“. • Prieš naudodami imtuvą, atnaujinkite „iOS“ arba „iTunes“ į naujausią jų versiją. • Kaip naudoti „iOS“ įrenginius, „iTunes“ arba „AirPlay“, žr. įrenginio naudojimo instrukcijoje. • Kai naudojatės funkcija „AirPlay“, šio imtuvo kaip PARTY šeimininko naudoti negalite. 2 „iTunes“ arba „iOS“ įrenginio meniu „AirPlay“ pasirinkite STR-DN840. [„iOS“ įrenginys] [„iTunes“] Kaip naudotis tinklo funkcijomis 69 LT