Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Nepavyksta įjungti

Nepavyksta įjungti imtuvo naudojant tinkle esančius įrenginius. • Nepavyksta įjungti imtuvo iš kitų tinklo įrenginių naudojantis „Wakeon-LAN“ paleidimo funkcija. Imtuvas negali atkurti garso takelio, kurį šiuo metu atkuria PARTY šeimininkas. • PARTY šeimininkas atkuria garso formato garso takelį, kurio nepavyksta atkurti naudojant imtuvą. • Gali šiek tiek užtrukti, kol garsas bus atkurtas. Imtuvas prisijungia prie nenumatyto PARTY. • Jei imtuvui prisijungiant funkcija PARTY buvo įjungta daugiau negu viename įrenginyje, imtuvui gali nepavykti prisijungti prie norimo PARTY. Išjunkite kitame įrenginyje įjungtą funkciją PARTY, tada prisijunkite prie norimo PARTY. AirPlay Nepavyksta rasti imtuvo naudojant „iOS“ įrenginį. • Patikrinkite saugos programinės įrangos užkardos konfigūraciją. Išsamią informaciją žr. svetainėje (112 psl.). • Įsitikinkite, kad „iOS“ įrenginys arba kompiuteris, kuriame yra „iTunes“, prijungtas prie pagrindinio tinklo. • Atnaujinkite imtuvo ir „iOS“ įrenginio „AirPlay“ programinę įrangą į naujausią jos versiją (70 psl.). Praleidžiami garsai. • Kai naudojate belaidį tinklą, garsai gali būti praleidžiami, tai priklauso nuo tokių veiksnių kaip tinklo aplinka. • Serveriai perkrauti. Uždarykite visas šiuo metu naudojamas nereikalingas programas. Šio imtuvo naudoti negalima. • Atnaujinkite „iOS“ įrenginio programinę įrangą į naujausią jos versiją (70 psl.). • Atnaujinkite imtuvo programinę įrangą į naujausią jos versiją (70 psl.). • Įsitikinkite, kad tuo pačiu metu kitas įrenginys netransliuoja per su „AirPlay“ suderinamą įrenginį. Mygtukai, pvz., 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE ir REPEAT, neveikia. • Įsitikinkite, kad nuostatos, leidžiančios valdyti „iTunes“ naudojant šį imtuvą, suaktyvintos. • „iOS“ įrenginyje imtuvas nepasirinktas kaip nuotolinis garsiakalbis. Pasirinkite imtuvą kaip tinklo garsiakalbį. SEN Imtuvo nepavyksta prijungti prie tarnybos. • Įsitikinkite, kad belaidžio LAN maršrutizatorius / prieigos taškas įjungtas. • Patikrinkite tinklo būseną. Žr. „Information“ (90 psl.), tada atlikdami 2 veiksmą pasirinkite nuostatą „Physical Connection“. Jei rodoma „Connection Fail“, sukonfigūruokite tinklo ryšį dar kartą (55 psl.). • Jei sistema prijungta prie belaidžio tinklo, perkelkite imtuvą ir belaidžio LAN maršrutizatorių / prieigos tašką arčiau vienas kito. • Jei jūsų sutartis su interneto ryšio teikėju interneto ryšį apriboja taip, kad jis vienu metu būtų teikiamas tik vienam įrenginiui, šis įrenginys prie interneto prisijungti negalės, kai prie jo jau prisijungta kitu įrenginiu. Pasitarkite su operatoriumi arba paslaugos teikėju. 110 LT

Praleidžiami garsai. • Belaidžio LAN dažnių juosta gali būti per žema. Perkelkite imtuvą ir belaidžio LAN maršrutizatorių / prieigos tašką arčiau vienas kito, kad tarp jų nebūtų kliūčių. „BRAVIA Sync“ („Control for HDMI“) Neveikia funkcija „Control for HDMI“. • Patikrinkite HDMI jungtį (24 psl.). • Įsitikinkite, kad meniu „HDMI Settings“ nuostata „Control for HDMI“ nustatyta kaip „On“ (89 psl.). • Patikrinkite, ar prijungta įranga suderinama su funkcija „Control for HDMI“. • Patikrinkite prijungtos įrangos „Control for HDMI“ nustatymus. Žr. prijungtos įrangos naudojimo instrukciją. • Atjungę HDMI kabelį arba pakeitę jungtį pakartokite skyriuje „Kaip pasiruošti naudoti „BRAVIA Sync““ (74 psl.) nurodytus veiksmus. • Kai „Control for HDMI“ nustatyta į „Off“, „BRAVIA Sync“ neveikia tinkamai, net jei įranga prijungta prie HDMI IN lizdo. • Toliau pateikti HDMI CEC standarte nurodyti įrangos, kurią galima valdyti funkcija „BRAVIA Sync“, tipų ir skaičiaus apribojimai. – Įrašymo įranga („Blu-ray Disc“ įrašymo įrenginys, DVD įrašymo įrenginys ir pan.) – iki 3 įrenginių. – Atkūrimo įranga („Blu-ray Disc“ leistuvas, DVD leistuvas ir kt.) – iki 3 įrenginių. – Su imtuvu susijusi įranga – iki 4 įrenginių. – AV imtuvas (garso sistema) – 1įrenginys. Nuotolinio valdymo pultas Neveikia nuotolinio valdymo pultas. • Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į imtuvo nuotolinio valdymo jutiklį (9 psl.). • Pašalinkite visas tarp nuotolinio valdymo pulto ir imtuvo esančias kliūtis. • Jei nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai išsieikvoję, pakeiskite juos naujais. • Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą nuotolinio valdymo pulto įvestį. Klaidų pranešimai Jei kas nors sugenda, ekrano skydelyje rodomas pranešimas. Iš pranešimo galite sužinoti sistemos būseną. Jei kurios nors problemos išspręsti nepavyktų, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją. PROTECTOR Nenuolatinė srovė tiekiama į garsiakalbius arba imtuvas yra uždengtas ir vėdinimo angos blokuojamos. Po kelių sekundžių imtuvas automatiškai išsijungs. Pašalinkite daiktą, dengiantį viršutinį imtuvo skydelį, patikrinkite garsiakalbių jungtį ir vėl įjunkite maitinimą. USB FAIL Nustatyta, kad iš (USB) prievado išeina padidėjusi srovė. Po kelių sekundžių imtuvas automatiškai išsijungs. Patikrinkite „iPod“ / „iPhone“ arba USB įrenginį, tada jį atjunkite ir vėl įjunkite maitinimą. Informaciją apie kitus pranešimus žr. skyriuose „Pranešimų sąrašas atlikus automatinio kalibravimo matavimą“ (84 psl.), „„iPod“ / „iPhone“ pranešimų sąrašas“ (44 psl.), „USB pranešimų sąrašas“ (46 psl.) ir „Tinklo funkcijų pranešimų sąrašas“ (71 psl.). Papildoma informacija 111 LT