Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Kaip prijungti

Kaip prijungti dvikanalį stiprintuvą 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite „Settings“, tada paspauskite . TV ekrane parodomas meniu „Settings“ sąrašas. 2 Pasirinkite „Input Settings“, tada paspauskite . 3 Pasirinkite „Speaker Pattern“, tada paspauskite . 4 Pasirinkite tinkamą garsiakalbių išdėstymą, kad nebūtų naudojami erdvinio garso galiniai ir priekiniai viršutiniai garsiakalbiai, tada paspauskite . 5 Pasirinkite „SB Assign“, tada paspauskite . 6 Pasirinkite „Bi-Amp“, tada paspauskite . Tos pačios signalų išvestys iš SPEAKERS FRONT A jungčių gali būti išvestos iš SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B jungčių. Kaip išeiti iš meniu Paspauskite HOME. Kaip atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus Galite išvalyti visus įsimintinus nustatymus ir atkurti imtuvo numatytuosius gamyklinius nustatymus, atlikdami toliau nurodytus veiksmus. Šiuos veiksmus taip pat galima atlikti norint pirmą kartą įjungti imtuvą. Šiuos veiksmus atlikite imtuvo mygtukais. ?/1 1 Paspausdami ?/1 išjunkite imtuvą. 2 5 sekundes palaikykite nuspaudę ?/1. Kurį laiką ekrano skydelyje rodoma CLEARING, tada pakeičiama įCLEARED! Iš naujo nustatomi numatytieji nustatymai. Pastaba Atmintis visiškai išvaloma per keletą minučių. Imtuvą išjunkite tik kai ekrane nebus parodytas pranešimas CLEARED! Pastabos • Prieš atlikdami automatinį kalibravimą, „SB Assign“ nustatykite į „Bi-Amp“. • Jei „SB Assign“ nustatysite į „Bi-Amp“, erdvinio garso galinių garsiakalbių bei priekinių viršutinių garsiakalbių lygio ir atstumo nustatymai taps nebetinkami ir bus naudojami priekinių garsiakalbių nustatymai. 80 LT

Kaip reguliuoti nustatymus Kaip naudoti nustatymų meniu 3 Pasirinkite norimą meniu elementą ir paspauskite , kad prie jo pereitumėte. Pavyzdys: pasirinkus „Speaker Settings“ Naudodami nustatymų meniu galite reguliuoti įvairius garsiakalbių, erdvinio garso efektų ir kt. nustatymus. RETURN O V/v/B/b, HOME 1 Paspauskite HOME. TV ekrane atveriamas pagrindinis meniu. 4 Pasirinkite norimą parametrą ir paspauskite . Kaip grįžti į ankstesnį ekraną Paspauskite RETURN O. Kaip išeiti iš meniu Paspauskite HOME, kad atvertumėte pagrindinį meniu, tada dar kartą paspauskite HOME. 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite „Settings“, tada paspauskite , kad įjungtumėte meniu režimą. TV ekrane parodomas meniu „Settings“ sąrašas. Kaip reguliuoti nustatymus 81 LT