Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Patarimas Taip pat

Patarimas Taip pat per TV meniu galite pasirinkti prijungtą įrangą, pvz., „Blu-ray Disc“ ar DVD leistuvą. Imtuvas ir TV automatiškai persijungs į reikiamą HDMI įvestį. System Audio Control Norėdami klausytis TV garso per garsiakalbius, prijungtus prie imtuvo, turėsite atlikti keletą paprastų veiksmų. Sistemos garso valdymo funkciją galite valdyti per TV meniu. Išsamios informacijos žr. TV naudojimo instrukcijoje. TV Sistemos garso valdymo funkcija nustatoma kaip Imtuvas • Įjungiamas (jei veikia budėjimo režimu) • Perjungiamas atitinkamas HDMI įvesties šaltinis • Kai „Control for HDMI“ nustatyta į „On“, meniu „HDMI Settings“ esantys „HDMI Audio Out“ nustatymai bus nustatyti automatiškai pagal sistemos garso valdymo nustatymus (89 psl.). • Jei TV įjungsite prieš įjungdami imtuvą, bus nedelsiant garso atkūrimas per TV. Sistemos išjungimas Jei TV išjungsite paspausdami TV nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką, imtuvas ir prijungta įranga bus išjungti automatiškai. TV galite išjungti ir imtuvo nuotolinio valdymo pultu. TV ?/1 Iki minimumo sumažinamas TV Išvedamas garsas iš TV Sistemos garso valdymo funkciją galite naudoti ir kaip nurodyta toliau. • Jei įjungsite imtuvą, kai įjungtas TV, sistemos garso valdymo funkcija automatiškai suaktyvins garso iš TV išvestį per prie imtuvo prijungtus garsiakalbius. Tačiau jei imtuvą išjungsite, garsas bus atkuriamas per TV garsiakalbius. • Kai TV garsu mėgaujatės iš garsiakalbių, prijungtų prie imtuvo, galite reguliuoti garsumą arba laikinai išjungti sistemos garsą naudodami TV nuotolinį valdymą. Pastabos • Jei sistemos garso valdymo funkcija neveikia pagal TV nustatymą, žr. TV naudojimo instrukciją. Paspauskite TV ?/1. TV, imtuvas ir prijungta įranga bus išjungti. Pastabos • Prieš naudodami sistemos išjungimo funkciją, įjunkite TV maitinimo tiekimo blokuotės funkciją. Išsamios informacijos žr. TV naudojimo instrukcijoje. • Atsižvelgiant į prijungtos įrangos būseną, ji gali būti neišjungta. Išsamios informacijos žr. prijungtos įrangos naudojimo instrukcijoje. Scene Select Optimali vaizdo kokybė ir garso laukas parenkami automatiškai, atsižvelgiant į TV pasirinktą sceną. Išsamios informacijos apie veikimą, žr. TV naudojimo instrukcijoje. 76 LT

Pastaba Atsižvelgiant į TV, garso laukas gali būti neperjungtas. Atitikčių lentelė Scenos nustatymas TV Cinema Sports Music Animation Photo Game Graphics Garso laukas HD-D.C.S. Sports Live Concert A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto Paprastas valdymas nuotolinio valdymo pultu TV nuotolinio valdymo pultu galite valdyti imtuvo meniu. Pasirinkite imtuvą (AV AMP), kurį atpažįsta TV. Pastabos • TV atpažįsta imtuvą kaip „Tuner (AV AMP)“. • TV turi būti suderinamas su sąsajos meniu. • Priklausomai nuo jūsų TV tipo kai kurios funkcijos gali neveikti. Namų kino valdymas Jei prie jungtuvo prijungtas su namų kino valdymą palaikantis TV, prijungto TV ekrane bus rodoma interneto taikomosios programos piktograma. Imtuvo įvestį arba garso laukus galite perjungti naudodami TV nuotolinio valdymo pultą. Be to, galite reguliuoti centrinio garsiakalbio arba žemųjų dažnių garsiakalbio lygį ir šiuos nustatymus: „Sound Optimizer“ (53 psl.), „Dual Mono“ (88 psl.), arba „A/V Sync.“ (88 psl.). Pastaba Kad galėtumėte naudotis namų kino valdymo funkcija, TV turi būti prieiga prie plačiajuosčio ryšio paslaugos. Išsamią informaciją žr. TV naudojimo instrukcijose. „BRAVIA Sync“ funkcijos 77 LT