Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Kaip valdyti kitą

Kaip valdyti kitą „Sony“ įrangą Pavadinimas TV VCR DVD leistuvas B TV ?/1 z „Blu-ray Disc“ leistuvas CD grotuvas C Skaičių mygtukai z z z z z CLEAR z z z G POP UP/MENU z z TOP MENU z z I OPTIONS z z z J HOME z z z z K ./> z z z z z m/M z z z z z N, X, x z z z z z Q RETURN O z z z R V/v/B/b, z z z z S DISPLAY z z z z z T SHUFFLE z REPEAT z z z W TV INPUT z 16 LT

Darbo pradžia Prie imtuvo prijungtą garso / vaizdo įrangą galite naudoti atlikę keletą paprastų toliau nurodytų veiksmų. Prieš jungdami laidus būtinai atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą). Kaip montuoti ir prijungti garsiakalbius (19 ir 21 psl.) Kaip patikrinti įrangai tinkamą jungtį Kaip prijungti TV ir vaizdo įrangą (23 ir 24 psl.) Vaizdo kokybė priklauso nuo jungties lizdo. Žr. toliau pateiktą paveikslėlį. Jungtį rinkitės pagal įrangos lizdus. Jei vaizdo įrangoje įrengti HDMI lizdai, ją patariame prijungti naudojant HDMI jungtį. Digital Analoginė Aukštos kokybės vaizdas Kaip prijungti garso įrangą (28 psl.) Kaip paruošti imtuvą Žr. „Kaip prijungti kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą)“ (32 psl.) ir „Kaip įjungti imtuvą“ (32 psl.). Kaip nustatyti imtuvą Žr. „Kaip nustatyti imtuvą naudojantis „Easy Setup““ (32 psl.). Kaip pasirinkti prijungtos įrangos garso išvesties nustatymus Jei norite išvesti kelių kanalų skaitmeninį garsą, patikrinkite prijungtos įrangos skaitmeninio garso išvesties nustatymą. Jei naudojate „Sony Blu-ray Disc“ leistuvą, patikrinkite, ar „Audio (HDMI)“, „BD Audio MIX Setting“, „Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“ ir DTS atitinkamai nustatyti į „Auto“, „Off“, „Bitstream“, „Dolby Digital“ ir DTS (nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d.). Jei naudojate „PlayStation 3“, prijunkite jį prie imtuvo HDMI kabeliu, dalyje „Sound Settings“ pasirinkite „Audio Output Settings“ ir pasirinkite „HDMI“ bei „Automatic“ (jei sistemos programinės įrangos versija – 4.21). Išsamios informacijos žr. prie prijungtos įrangos pridėtoje naudojimo instrukcijoje. 17 LT